Ticaret Gündemi

Cezayir İthalat Kısıtlamalarını Artırıyor

Cezayir İthalat Kısıtlamalarını Artırıyor

Bilindiği gibi Cezayir'e yapılacak ihracatta akreditif ve vesaik mukabili ödeme yöntemlerinin kullanımına ağırlık veriliyor. Ülke son dönemde dış ticaret açığını azaltmak ve dışa bağımlılığı gidermek amacıyla ithalata birçok kısıtlama ve yasaklama getiriyor.Son olarak, ...
Bireysel Desteklenen Fuarlar Listesine Fuar Ekleme Talepleri Başvuru Yöntemi Değiştirildi

Bireysel Desteklenen Fuarlar Listesine Fuar Ekleme Talepleri Başvuru Yöntemi Değiştirildi

Bilindiği gibi Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına sağlanan devlet yardımları ile ilgili başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Destek Yönet...
Malezya, Hindistan ve Çin menşeli Polyester İplik Damping Soruşturması Tamamlandı

Malezya, Hindistan ve Çin menşeli Polyester İplik Damping Soruşturması Tamamlandı

Malezya, Hindistan ve Çin menşeli polyester iplik ithalatındaki mevcut damping önleminin devam edip etmeyeceğine karar vermek üzere açılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) tamamlandı.Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üreticiler Polyteks Teks...
AB ve Güney Kore Menşeli Bazı Demir-Çelik Ürünlerine Damping Soruşturması Açıldı

AB ve Güney Kore Menşeli Bazı Demir-Çelik Ürünlerine Damping Soruşturması Açıldı

9 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore menşeli ve çıkışlı bazı demir çelik ürünlerine damping soruşturması açıldı.Soruşturma yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Habaş S...
Irak Üretici Kayıt Sistemi İle İlgili Bilgilendirme

Irak Üretici Kayıt Sistemi İle İlgili Bilgilendirme

Bilindiği gibi Irak 1 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere kademeli şekilde Kayıt Sertifikası (Certificate of Registration - CoR) uygulamasına geçti. Belli ürün gruplarında Irak’a mal satışlarında ithal lisansı düzenlenebilmesi için bu sertifika bir ön koşul işlevi görüyor.Yı...
Avrupa Birliği Türk Demir-Çeliğine Damping Önlemi Aldı

Avrupa Birliği Türk Demir-Çeliğine Damping Önlemi Aldı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'den belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünleri ithalatına anti-damping önlemi kararı aldı. Ülkemiz demir-çelik sektörü açısından AB en önemli pazarların başında gelirken yassı çelik ihracatının yarısından fazla...