Ticaret Gündemi

Eski İş Makinelerinin İthalatına Verilen İznin Süresi Uzatıldı

Eski İş Makinelerinin İthalatına Verilen İznin Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere eski, kullanılmış, yenileştirilmiş eşyanın ithali İthalat Genel Müdürlüğü'nün izne tabi bulunmakta, söz konusu izin alınmadan bu vasıftaki eşyanın yurda girişine izin verilmemektedir.İthalat Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıla özel olarak 24 Kasım 2018 ta...
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğin Süresi Uzatıldı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğin Süresi Uzatıldı

3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile ihraç bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunun süresi 6 ay daha uzatıldı.Kambiyo mevzuatında 4 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine iliş...
AB, TPSA Soruşturmaları Uygulamalarında Değişiklik Yaptı

AB, TPSA Soruşturmaları Uygulamalarında Değişiklik Yaptı

Avrupa Birliği, Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmalarında önemli bir işlev üstlenen bilirkişilerin (hearing officers) kararlarında esas alacağı referans belgesinde değişikliğe gitti.Damping ve sübvansiyon soruşturmaları başta olmak üzere AB tarafından yürütülen soruştur...
Tayland'ın Klimalarla İlgili Türkiye Aleyhine Panel Talebi DTÖ'de Görüşüldü

Tayland'ın Klimalarla İlgili Türkiye Aleyhine Panel Talebi DTÖ'de Görüşüldü

Tayland 25 Şubat 2019 tarihli Anlaşmazlıkların Halli Organındaki toplantıda Türkiye'nin klima ithalatında uyguladığı ilave vergiler konusunda Panel açılmasını talep etti.Tayland'ın alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatında uyguladığı korunma önlemine karşılık...
İthalatta Kayıt Sistemine Geçişle Yurtdışındaki İhracatçıların İzlenebilirliği Artırılacak

İthalatta Kayıt Sistemine Geçişle Yurtdışındaki İhracatçıların İzlenebilirliği Artırılacak

İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla Ticaret Bakanlığınca "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS)" programı oluşturulmuştur.Ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki i...
İhracat Beyannamelerine Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları

İhracat Beyannamelerine Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları

2017 yılında düzenlenen Müfettiş Raporlarına istinaden ihracat beyannamelerinin 24 nolu kutucuğunun yanlış doldurulduğu ve bu şekilde doldurulan tüm beyannamelere usulsüzlük cezaları kesilmesi gerektiği yolundaki değerlendirme dış ticaret sektöründe önemli bir gündem teşkil e...