Ticaret Gündemi

Vietnam Dünyanın En Büyük İkinci Hazır Giyim İhracatçısı Oldu

Vietnam Dünyanın En Büyük İkinci Hazır Giyim İhracatçısı Oldu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan verilere göre Vietnam dünyanın en büyük ikinci hazır giyim ihracatçısı (RMG) olarak Bangladeş'i geride bıraktı.Çin, 2020'deki yüzde 7'lik düşüşe rağmen yüzde 31,6’lık pazar payı ve 142 milyar ABD Dolarlık ihracat hacmi ...
Suudi Arabistan Meyve ve Sebze İthalatına Yeni Kurallar Getirdi

Suudi Arabistan Meyve ve Sebze İthalatına Yeni Kurallar Getirdi

Suudi Arabistan, yerli üretimi desteklemek için sebze ve meyve ithalatı için yeni bir sistemi yürürlüğe koyma kararı aldı. Yeni uygulama, yerel üretimi desteklemek, kalite kontrolünü sağlamak ve gıda güvenliğini artırmak için devreye alınıyor.Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım...
Hindistan Yerli Üreticilerin Damping Başvuru Koşullarını Kolaylaştırıyor

Hindistan Yerli Üreticilerin Damping Başvuru Koşullarını Kolaylaştırıyor

Hindistan, iş yapma kolaylığını teşvik etmek, küçük ve mikro işletmelerin ticaret önlemleri ile daha fazla korunabilmesini sağlamak amacıyla anti-damping başvurularını kolaylaştırma kararı aldı.Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü'nün (DGTR) yaptığı bir duyuruya göre, san...
Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarımsal Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarımsal Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) uyarınca Bosna Hersek menşeli bazı tarımsal ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı. Buna göre belirlenen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler...
Çin Menşeli Çekme Boru İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Menşeli Çekme Boru İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için Çin menşeli demir-çelikten dikişsiz çekme boru ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.Soruşturma, yerli üretici Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Meh...
Çin, AB'nin Planladığı Karbon Düzenlemesinin Ticaret İlkelerine Aykırı Olduğunu Açıkladı

Çin, AB'nin Planladığı Karbon Düzenlemesinin Ticaret İlkelerine Aykırı Olduğunu Açıkladı

Çin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) dünyanın ilk karbon sınır vergisini uygulama planının, iklim sorunlarını uluslararası ilkeleri ihlal ederek ticarete engel oluşturacağını ve ekonomik büyüme beklentilerine zarar vereceğini bildirdi.Avrupa Komisyonu bu ay, 2026'da...