Ticaret Gündemi

Birleşik Krallığın AB'den Çıkış Anlaşması Onaylandı

Birleşik Krallığın AB'den Çıkış Anlaşması Onaylandı

Avrupa Birliği liderleri Birleşik Krallığın AB'den çıkış anlaşmasını (Brexit) onayladı. 27 AB üyesi ülke lideri çıkış süreci ve sonrası ilişkilerin çerçevesini tayin edecek ve 20 ayı aşkın süredir devam eden müzakerelerin neticesini bir saatten az süren bir toplantı so...
Ürdün'e Tanınan Tavizler İthalat Rejimi Kararı'ndan Kaldırıldı

Ürdün'e Tanınan Tavizler İthalat Rejimi Kararı'ndan Kaldırıldı

Ürdün ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesinden dolayı İthalat Rejim Kararının eklerinde Ürdün'e tanınan tüm tavizler ve tarife kontenjanı uygulamaları kaldırıldı.Bilindiği gibi Ürdün, Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) feshederek 22 Kasım 2018 ta...
Çin Atık İthalatındaki Yasak Kapsamını Genişletiyor

Çin Atık İthalatındaki Yasak Kapsamını Genişletiyor

Geçen yıl atık ithalatına getirdiği kısıtlama ve yasaklamalarla küresel ölçekteki atık ticaretinde büyük değişimlere yol açan Çin, bu yasağın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.Geçen yıl 24 kategorideki katı atık ithalatına getirilen yasaklama, planlanan yeni düzenleme...
Tohumluk İhracatı Düzenlemeleri Konusunda Bilgilendirme

Tohumluk İhracatı Düzenlemeleri Konusunda Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı İhracatçı Birliklerine muhatap bir yazısında tohumluk ihracatı konusundaki düzenlemelere ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.Bilindiği üzere, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ çerçevesinde tohumluk ihracatında...
Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması

Bilindiği gibi askıya alma sistemi, Ülkemizde ve AB'de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşya için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askıya alma), üretimin tüketimi karşılamadığı ürünler için ise tarife kontenjanı açılması şeklinde uygulanmaktadır.Askı...
Avrupa Birliği Menşeli Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Avrupa Birliği Menşeli Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Türkiye tarafından 1/98 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatına tarife kontenjanları açılmaktadır.Bu kapsamda, başta et ve et ürünleri olmak üzere, tereyağı, peynir, süt, meyve-sebze gibi bir...