Ticaret Gündemi

AB Kamboçya’nın Tercihli Rejim Muafiyetlerini Askıya Aldı

AB Kamboçya’nın Tercihli Rejim Muafiyetlerini Askıya Aldı

Avrupa Birliği En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) kapsamında muafiyet tanıdığı Kamboçya’nın pazarına girişinde faydalandığı bazı avantajları 12 Ağustos 2020 tarihi itibariyle askıya aldı.AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın Kamboçya’da tespit edilen ...
Hindistan Bazı Askeri Malzemenin İthalatına Yasaklama Getiriyor

Hindistan Bazı Askeri Malzemenin İthalatına Yasaklama Getiriyor

Hindistan, yerli savunma sanayini geliştirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için 101 kalem askeri malzemenin ithalatına yasak getireceğini duyurdu.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada yasak getirilen 101 kaleme yer verilmezken 2024 yılına kadar savunma sanayindeki tüm ithalat...
Kambiyo İşlemlerinde Yabancı Finans Kuruluşlarına Vergi Muafiyeti

Kambiyo İşlemlerinde Yabancı Finans Kuruluşlarına Vergi Muafiyeti

8 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla yabancı finans kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) muafiyet tanındı.Yeni düzenlemeye göre Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında muk...
115 Tarımsal Ürünün İthalatına İGV veya TKF Getirildi

115 Tarımsal Ürünün İthalatına İGV veya TKF Getirildi

5 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararlar ile bazı tarımsal ürünlerin ithalinde ilave gümrük vergisi (İGV), bazılarının ithalinde ise Toplu Konut Fonu (TKF) tahsil edilecek.Yeni düzenlemeler kapsamında, 0703.20.00.00.11, 0703.20.00.00.12, 0712.90.90.00.11 GTİP’li ...
Türk Kirazı Çin Gümrüklerinde Durdurulmaya Başlandı

Türk Kirazı Çin Gümrüklerinde Durdurulmaya Başlandı

Çeşitli endüstri kaynakları ve basın organlarından bildirildiğine göre Çin’in Şanghay gümrük yetkilileri son zamanlarda ithal Türk kirazlarının analizlerinde bazı bitki zararlıları tespit etmeye başladı.Belirlenen gereksinimleri karşılamaması üzerine Çin Gümrük İdaresi ...
Avrupa Birliği-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Avrupa Birliği-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Avrupa Birliği (AB) ile Vietnam arasında müzakereleri uzun süre devam Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. AB ile Vietnam arasında halen ticarete konu olan ürünlerin yüzde 99’undaki tarifeleri kaldıracak olan STA ile firmalara AB ve Viet...