Ticaret Gündemi

İran Menşeli Düz Cam İthalatına Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

İran Menşeli Düz Cam İthalatına Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan korunma önleminin devamı için düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması açıldı.Soruşturma, 2018 yılında yürürlüğe konulan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üretici...
Çin Menşeli Bazı Soğutucu Bileşenleri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması

Çin Menşeli Bazı Soğutucu Bileşenleri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması

26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için bazı soğutucu bileşenleri ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.Soruşturma, yerli üretici Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri A.Ş. tarafından yapılan ...
Demir-Çelik Üreticileri AB’nin Çelik Kotasına Misilleme İstiyor

Demir-Çelik Üreticileri AB’nin Çelik Kotasına Misilleme İstiyor

Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 yılının şubat ayından bu yana Türk çelik ürünlerine uyguladığı kotayı üç yıl daha uzatma kararı aldı.Bu karar üzerine demir –çelik üreticileri Türkiye’nin de AB’ye karşı misilleme yapması gerektiğini savunuyor. Avrupa pazarına çelik i...
AB Türk Menşeli Sıcak Daldırma Galvaniz İthalatına Damping Soruşturması Açıyor

AB Türk Menşeli Sıcak Daldırma Galvaniz İthalatına Damping Soruşturması Açıyor

Avrupa'ya yapılan rulo ithalatına yönelik anti-damping önlemleri, ek soruşturmalar beklendiği için önümüzdeki aylarda daha fazla değişiklik görebilir.Piyasa kaynakları, Türkiye ve Rusya'daki sıcak daldırma galvanizli rulo hakkında yakında bir damping soruşturması açılacağına...
Rusya, Buğday ve Mısır İhracatına Uyguladığı Vergileri Yeniden Artırıyor

Rusya, Buğday ve Mısır İhracatına Uyguladığı Vergileri Yeniden Artırıyor

Rusya, hem iç pazardaki gelişmeler hem de küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı olarak tarımsal ürünlere karşı uyguladığı ihracat vergilerini dinamik bir yaklaşımla belirliyor. Buğday, arpa ve mısır ihracatında ton başına uygulanan vergi miktarları haftalık bazda ila...
Gümrük Vergilerinde İndirim Sağlayan 5 Sayılı Liste Güncellendi

Gümrük Vergilerinde İndirim Sağlayan 5 Sayılı Liste Güncellendi

22 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kararla İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendi. Buna göre söz konusu listedeki bazı satırlar kaldırıldı,  Ek-1 olarak belirtilen ürünlerde değişiklikler yapıldı, Ek-2’...