Ticaret Gündemi

Rusya Federasyonu’na İhracatta Birim Fiyat Uygulamaları

Rusya Federasyonu’na İhracatta Birim Fiyat Uygulamaları

Rusya Federasyonu’na yapılan sevkiyatlarda ihracatçılarımızca Rusya gümrüklerine beyan edilen faturalarda yer alan ihracat bedeli bilgilerine itibar edilmediği konusundaki şikayetler gittikçe artmaktadır.Rus gümrükleri, referans fiyat adı verilen uygulama çerçevesinde her sevkiyat ...
Endonezya AB ile Sorun Yaşadığı Palm Yağı İthalatını DTÖ'ye Taşıyor

Endonezya AB ile Sorun Yaşadığı Palm Yağı İthalatını DTÖ'ye Taşıyor

Endonezya Hükümeti Avrupa Birliği ile sorun yaşadığı palm yağı ithalatını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıma kararı aldı.Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve 12 Mart 2019 tarihinde Konsey'e sunulan 2018/2001 sayılı Yönetmeliğe göre ham palm yağları yüksek riskli ...
Güney Kore Menşeli DOTP İthalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Açıldı

Güney Kore Menşeli DOTP İthalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Açıldı

19 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Güney Kore menşeli bazı kimyasalların ithalatının Dioktil Tereftalat (DOTP) için halen uygulanmakta olan damping önlemini etkisiz kıldığı gerekçesiyle bir Soruşturma açıldı.Açılan ÖEK Soruşturması 3812.20.90.00.00 GT...
Gümrük İşlemlerinde E-Teminat Mektubu Uygulaması

Gümrük İşlemlerinde E-Teminat Mektubu Uygulaması

Ticaret Bakanlığı 19 Şubat 2019 tarihli yazısı ile teminat gerektiren gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu uygulamasına geçildiğini ilan etmişti.Bu düzenlemenin ardından bazı gümrük idarelerinin bankalar tarafından gümrük idarelerine muhatap kağıt usulde düzenlenen teminat ...
Çin'den Sonra Hindistan da Plastik Atık İthalatını Yasakladı

Çin'den Sonra Hindistan da Plastik Atık İthalatını Yasakladı

Çin'in geçen yıl getirdiği yasaklamanın ardından Hindistan da plastik atık ithalatını yasakladı. Hindistan 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere katı plastik atık ithalatına yasak getirirken, yeni düzenleme tüm ülkeleri kapsayacak.Hindistan'da günlük 26 bin ton plastik atık...
Türkiye Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşmasında Güncelleme

Türkiye Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşmasında Güncelleme

Türkiye - Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasındaki karşılıklı taviz listelerinde yapılan değişiklikler 14 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile ilan edildi.Mutabık kalınan yeni listelere göre Sırbistan şu ürünlere ilave tavizler tanıdı:- 0709.30 patl...