Ticaret Gündemi

İhracatçı ve Sanayicilere BSMV’den Muafiyet

İhracatçı ve Sanayicilere BSMV’den Muafiyet

Bilindiği gibi Kambiyo mevzuatında 4 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin 180 günü aşmamak üzere yurda getirilmesi ve en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunluluğu geti...
Bazı Plastik Eşya İthalatına Fiyat Bazlı Gözetim Getirildi

Bazı Plastik Eşya İthalatına Fiyat Bazlı Gözetim Getirildi

15 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile bazı plastik eşyanın ülkemize ithaline ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirildi.Buna göre, 3919.10.15.00.00, 3919.10.80.20.00, 3919.90.80.30.00, 3919.90.80.90.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan plast...
Endonezya Buharlaştırma Kazanları İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Endonezya Buharlaştırma Kazanları İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Endonezya Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 13 Haziran 2019 tarihli bildirimle Buharlaştırma Kazanları (evaporatörler) ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu.Soruşturma, Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi tarafından yürütülecek ve...
AB Çin Menşeli Bisiklet İthalatındaki Damping Önlemini Uzatmaya Hazırlanıyor

AB Çin Menşeli Bisiklet İthalatındaki Damping Önlemini Uzatmaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Çin menşeli bisiklet ithalatına yönelik yürürlükte bulunan kesin önlemi, dampingin ve yerli üretici üzerindeki zarar tehdidinin devam ettiği gerekçesiyle beş yıl daha uzatmaya hazırlanıyor. Reuters kaynaklı bir habere göre Avrupa Komisyonu, dampingin devamına ili...
İlave Gümrük Vergisinin Kaldırılması ve Sırbistan Tarife Kontenjanı Değişikliği

İlave Gümrük Vergisinin Kaldırılması ve Sırbistan Tarife Kontenjanı Değişikliği

14 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı ile monitör ve projektör ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırıldı.Söz konusu Karara göre  8528.72.10.00.00, 8528.72.20.00.00, 8528.72.30.00.00, 8528.72.40.00.00, 8528.72.60.00.00 ve 8528.72.8...
Gümrük İdarelerinde İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması

Gümrük İdarelerinde İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü 31 Mayıs 2019 tarihli yazısı ile tüm gümrük müdürlüklerini ihracat işlemlerinin hızlandırılması konusunda talimatlandırmıştır.Söz konusu yazıda Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin ...