Ticaret Gündemi

Gümrük Muafiyet Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

Gümrük Muafiyet Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile Gümrük Kanunu’nun muafiyet hükümlerini düzenleyen bazı maddelerine ilişkin Karar’da değişiklik yapıldı.Buna göre, yurt dışından cep telefonu getirme süresi 3 yıla çıkarıldı. Posta ya da hızlı kargo taşımacıl...
ABD Türk Menşeli Kuvars İthalatına Damping Soruşturması Açabilir

ABD Türk Menşeli Kuvars İthalatına Damping Soruşturması Açabilir

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Hindistan’dan ithal edilen kuvars için damping soruşturması başlatılması konusunda bir başvuru aldığını duyurdu.Cambria Company LLC adlı yerli üretici başvurusunda Türkiye ve Hindistan menşeli ürünlerin dampingli olduğunu ve haksız rekabete...
Türk Ürünlerinin Kosova Pazarındaki Avantajlı Konumu Artıyor

Türk Ürünlerinin Kosova Pazarındaki Avantajlı Konumu Artıyor

Kosova politik nedenlerle geçtiğimiz yılın Kasım ayında Sırbistan ve Bosna-Hersek menşeli ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan tarifeleri yüzde 100 artırmıştı.Yerli üretimin geliştirilmesi amacının yanında 2008 yılında ilan edilen bağımsızlığını hala tanımayan bu ü...
Kanada Türk Menşeli Borular İçin Damping Soruşturması Başlatıyor

Kanada Türk Menşeli Borular İçin Damping Soruşturması Başlatıyor

Kanada, yürürlükte olan damping önleminin süresi biteceğinden Türkiye ve Güney Kore menşeli boru ve içi boş yapı profilleri için nihai gözden geçirme damping soruşturması (NGGS) başlattı. Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yapılan açıklamada ön değerlendirmenin ta...
Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminde Değişiklik Yapıldı

Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminde Değişiklik Yapıldı

10 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Kararla Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminde (GTS) değişiklik yapıldı. Buna göre, daha önce özel teşvik düzenlemelerinden faydalanacak ülkeler arasında olan Bolivya, Cape Verde ve Moğolistan’ın bu st...
Arjantin IMF Programı Çerçevesinde İthalat Vergilerinde Artış Yaptı

Arjantin IMF Programı Çerçevesinde İthalat Vergilerinde Artış Yaptı

Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, kamu gelirlerini artırmak ve mali disiplini geliştirmek amacıyla ithal tüketim mallarına uygulanan vergi oranını artırdı.Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamada ith...