Ticaret Gündemi

ABD'den Türk Menşeli Boru İthalatına Damping Soruşturması

ABD'den Türk Menşeli Boru İthalatına Damping Soruşturması

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Çin, Kanada, Yunanistan, Güney Kore ve Hindistan menşeli dikişli boru ithalatına antidamping soruşturması açtı.ABD Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret İdaresi (ITA) ithalatın yerli üreticiler açısından bir zarara yol açıp açmadığını 5 Mart 201...
Çin ABD Ürünlerine Karşı Önlem Çalışmalarını Hızlandırıyor

Çin ABD Ürünlerine Karşı Önlem Çalışmalarını Hızlandırıyor

ABD'nin son dönemde başta Çin olmak üzere birçok ülke aleyhine ciddi şekilde artırdığı ticaret politikası önlemlerine Çin'den karşılık gelmeye devam ediyor.Bilindiği gibi, Çin geçtiğimiz günlerde ABD'nin Çin'e önemli ihraç kalemlerinden olan sorgum ithalatına karşı antida...
Tunus'tan Yeni İthalat Kısıtlamaları

Tunus'tan Yeni İthalat Kısıtlamaları

Son dönemde rezervlerindeki azalmalarla gündeme gelen Tunus, ithalatını azaltabilmek için bir dizi ilave tedbiri yürürlüğe koydu.Bu çerçevede, Tunus tarafından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere MFN vergi hadleri yükseltildi. Türkiye- Tunus Serbest Ticaret Anlaşmas...
Türkiye, AB Solar Pazarını Tek Başına Sürükledi

Türkiye, AB Solar Pazarını Tek Başına Sürükledi

Avrupa Birliği yeni fotovoltaik kurulum pazarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %28 büyüdü. Ancak 28 AB üyesinin yeni kapasite yatırımlarındaki ortalama artışı yüzde 6 seviyesinde kalırken, pazarın büyümesindeki en büyük etken Türkiye'nin yatırımları oldu.Tü...
Hindistan'dan Solar Camlara Damping Soruşturması

Hindistan'dan Solar Camlara Damping Soruşturması

Hindistan, Malezya menşeli güneş panel camlarına damping soruşturması açtı.Gujarat Borosil adlı Hindistanlı üreticinin başvurusu üzerine başlatılan Soruşturma, kalınlığı 4.2 mm'yi geçmeyen ve iletkenliği minimum yüzde 90.5 olan ürünleri kapsıyor.Hindistan Anti-Damping Gene...
REACH Kapsamında Kimyasal Ürün Ticareti

REACH Kapsamında Kimyasal Ürün Ticareti

Bilindiği gibi REACH Tüzüğüne göre 2007 yılından bu yana AB pazarına arz edilecek kimyasalların Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA) kaydedilmesi gerekmektedir.REACH kapsamında 1 ton ile 100 ton arası kimyasal maddeler için kayıt süresi 31 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Bu açıda...