Ticaret Gündemi

PET Cips İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

PET Cips İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

11 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle PET Cips ithalatına yönelik bir korunma önlemleri soruşturması açıldı.SASA Polyester A.Ş.’nin başvurusuna istinaden açılan Soruşturma 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan viskozite...
Ticarete Teknik Engellerde Rekor Seviyede Artış Gözleniyor

Ticarete Teknik Engellerde Rekor Seviyede Artış Gözleniyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarete Teknik Engeller Komitesi toplantısında üye ülkeler birbirlerinin uygulamaları konusunda rekor seviyedeki şikâyetlerini gündeme getirdi.Covid 19 pandemisine bağlı olarak elektronik ajanda yönetimi şeklinde yürütülen komite hazırlık toplantıla...
İhtisas Serbest Bölgeleri Modeli Hayata Geçiriliyor

İhtisas Serbest Bölgeleri Modeli Hayata Geçiriliyor

Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmayı amaçlayan "İhtisas Serbest Bölgesi" modeli hayata geçiriliyor.9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedefl...
İthalatta Gözetim Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

İthalatta Gözetim Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

7 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerle gözetim uygulamalarına ilişkin 38 İthalat Tebliğinde değişiklikler yapıldı.Değişiklikle bazı ürün ve ürün gruplarında uygulanmakta olan gözetim miktarları artırılırken yıllar itibarıyla değişen bazı gümrük...
Suudi Arabistan Gümrük Vergisi Oranlarında Artışa Gitti

Suudi Arabistan Gümrük Vergisi Oranlarında Artışa Gitti

Suudi Arabistan 28 Mayıs 2020 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile birçok ürünün gümrük vergisinde ciddi oranlarda artışa gitti.Bazı gıda, kimya, plastik, deri ve tekstil ürünleri, ayakkabı, demir ve demir dışı metaller, çimento, seramik, makine ve aksamları, elektronik eşya, oyun...
Ukrayna TPSA Önlemlerinde Sıkılaştırmaya Gidiyor

Ukrayna TPSA Önlemlerinde Sıkılaştırmaya Gidiyor

Damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri gibi araçlardan oluşan ticaret politikası savunma araçları (TPSA) özellikle koronavirüs sonrası artan korumacılık eğilimi ile birlikte ülkelerce daha sıklıkla kullanılmaya başlandı.Son olarak Ukrayna’nın açtığı TPSA soruşturmaları...