Ticaret Gündemi

Çin Avustralya Ticaret Savaşı Kızışıyor

Çin Avustralya Ticaret Savaşı Kızışıyor

Çin ve Avustralya arasındaki ticari gerilim artarak devam ediyor ve iki ülke karşılıklı olarak Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayetlerde bulunuyor.DTÖ 26 Haziran 2021 tarihli açıklamasında, Avustralya'nın Çin'in şişelenmiş şarap ithalatı üzerindeki vergileri  ile ilgili ...
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı.Buna göre, çevre yatırımı alanı değişti; teşvik belgesi müracaatları bundan böyle Bakanlığa bildirilmeyecek; sabit yatırım tutarı miktarları ...
Birleşik Krallık Türk Menşeli Alabalık İthalatındaki TEV Önlemini Uzatıyor

Birleşik Krallık Türk Menşeli Alabalık İthalatındaki TEV Önlemini Uzatıyor

Birleşik Krallık, Türkiye'den ithal edilen çelikbaş (gökkuşağı) alabalık için yürürlükte bulunan telafi edici vergiye (TEV) ilişkin gözden geçirme soruşturması yürütüyor. Bu kapsamda, Birleşik Krallık Ticaret Çözümleri Kurumu (TRA) ilk bulgularını ortaya koyan Temel Ger...
İran Menşeli Düz Cam İthalatına Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

İran Menşeli Düz Cam İthalatına Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan korunma önleminin devamı için düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması açıldı.Soruşturma, 2018 yılında yürürlüğe konulan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üretici...
Çin Menşeli Bazı Soğutucu Bileşenleri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması

Çin Menşeli Bazı Soğutucu Bileşenleri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması

26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için bazı soğutucu bileşenleri ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.Soruşturma, yerli üretici Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri A.Ş. tarafından yapılan ...
Demir-Çelik Üreticileri AB’nin Çelik Kotasına Misilleme İstiyor

Demir-Çelik Üreticileri AB’nin Çelik Kotasına Misilleme İstiyor

Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 yılının şubat ayından bu yana Türk çelik ürünlerine uyguladığı kotayı üç yıl daha uzatma kararı aldı.Bu karar üzerine demir –çelik üreticileri Türkiye’nin de AB’ye karşı misilleme yapması gerektiğini savunuyor. Avrupa pazarına çelik i...