Ticaret Gündemi

Ukrayna Kostik Soda İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Kostik Soda İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 18 Şubat 2020 tarihli bildirimle kostik soda ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Sabunun hammaddelerinden olan kostik soda birçok endüstride de kullanılıyor. Açılış tarihi 11 Şubat 2020 ...
Cam İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Cam İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

22 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 7004, 7005, 7006 ve 7007 GTP altında sınıflandırılan cam ithalinde uygulanan fiyat bazlı gözetimde değişikliğe gidildi. Söz konusu ürünlerin ithalinde brüt kilogram başına 0.50 ila 0.70 dolar arasında değişen gözetim ...
ABD Türkiye ve Cezayir’den İnşaat Demiri İthalatını Artırıyor

ABD Türkiye ve Cezayir’den İnşaat Demiri İthalatını Artırıyor

2019 yılındaki büyük düşüşe rağmen ABD’nin nervürlü inşaat demiri talebinin artmaya başladığı, özellikle Coronavirüs dolayısıyla da Çin yerine Türkiye ve Cezayir’den ithalatın ağırlık kazanmaya başladığı gözlemleniyor.ABD son iki yıldır 1 milyon ton civarında in...
Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) da Karar kapsamına alınd...
Devre Ayırıcılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Devre Ayırıcılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

19 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 8535.30.90.00.11 GTİP altında sınıflandırılan devre ayırıcılarının ithaline fiyat bazlı gözetim uygulaması getirildi. Söz konusu ürünlerin ithalinde brüt kilogram başına 7.5 dolar gözetim fiyatı belirlendi.Bu eşik ...
Bulgaristan ve Polonya Menşeli Mensucat Damping Oranı BİLGE Sistemi Üzerinde Güncellendi

Bulgaristan ve Polonya Menşeli Mensucat Damping Oranı BİLGE Sistemi Üzerinde Güncellendi

İstanbul Gümrük Müşavirler Derneği’nin (İGD) başvurusu üzerine Bulgaristan ve Polonya menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucattaki damping oranları BİLGE Sistemi üzerinde güncellendi.Bilindiği gibi Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturmaları ile...