Ticaret Gündemi

Diş Fırçaları İthalatına Korunma Önlemleri Uzatma Soruşturması Açıldı

Diş Fırçaları İthalatına Korunma Önlemleri Uzatma Soruşturması Açıldı

Banat Fırça ve Plastik A.Ş.,’nin diş fırçası ithalatında korunma önlemi alınması için yaptığı başvuru üzerine açılan soruşturma sonucunda söz konusu ürünün ithalatına 11 Eylül 2017 tarihinde 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük getirilmişti.Alınan önlemin süresi dol...
İran Menşeli BOPP Film İthalatına Korunma Önlemi Kapsamında Kota Dağıtımı

İran Menşeli BOPP Film İthalatına Korunma Önlemi Kapsamında Kota Dağıtımı

Bilindiği gibi, 5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla İran menşeli  3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan BOPP Film ithaline 3 yıl daha korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.Bu kapsamda ilk dönem olan 2 T...
Tıbbi Kumaşların Tarife Cetvelindeki Sınıflandırmasında Değişiklik Yapıldı

Tıbbi Kumaşların Tarife Cetvelindeki Sınıflandırmasında Değişiklik Yapıldı

1 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararlarla tıbbi kullanım için üretilen kumaş ithaline ilişkin değişiklikler yapıldı.Bu kapsamda, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 56.03 pozisyonu yeniden düzenlenerek Melt blown ve Spun...
Polyester Elyaf İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

Polyester Elyaf İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

30 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle polyester elyaf ithalatına yönelik olarak bir korunma önlemleri soruşturması açıldı.Ticaret Bakanlığı tarafından yerli üreticilerin başvurusuna istinaden açılan soruşturma kapsamında 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İs...
Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle dahilde işleme rejimi kapsamında bazı değişiklikler yapıldı.Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranındaki azami oran yüzde 80 olarak belirlendi ve bu sınıra kadar olan miktarın belirlenmesin...
Kanada Türk Demir-Çeliğine Damping Soruşturması Açtı

Kanada Türk Demir-Çeliğine Damping Soruşturması Açtı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülke menşeli bazı demir-çelik ürünleri ithalatına karşı damping soruşturması açtığını duyurdu.Soruşturma Türkiye haricinde Almanya, Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli bazı sıcak haddelenmiş karbon...