Ticaret Gündemi

Avrupa Birliği Çin Menşeli Rüzgar Kulelerine Damping Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği Çin Menşeli Rüzgar Kulelerine Damping Soruşturması Açtı

Avrupa Komisyonu Çin'den ithal edilen çelik rüzgar türbinleri için anti-damping soruşturması açtığını 21 Ekim 2020 tarihli Birlik Resmi Gazetesi’nde ilan etti. Soruşturma Avrupa Rüzgar Kulesi Derneği'nin (EWTA) söz konusu kulelerin yüksek miktarda ve düşük kıymetlerle ithal ed...
Kanada Paslanmaz Çelik Damping Soruşturmasında Türk Firmasına Muafiyet

Kanada Paslanmaz Çelik Damping Soruşturmasında Türk Firmasına Muafiyet

Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli paslanmaz çelik ithalatına karşı yürüttüğü antidamping ve telafi edici önlem soruşturmalarında damping ve sübvansiyon belirlemelerini tamamladı.Buna göre Borçelik Sanayi Ticaret A....
Güneş Gözlüğü İthalat Denetiminde Uygulama Değişikliği

Güneş Gözlüğü İthalat Denetiminde Uygulama Değişikliği

Bilindiği gibi güneş gözlükleri ithalat aşamasında belge ve işaret yeterliliği yönünden denetleniyor ve bazı ürün gruplarında yurtiçinde imkan olması halinde denetimlere laboratuvar testi de ilave edilebiliyor.Ticaret Bakanlığı 9 Eylül 2020 tarihli yazısında 9004.10.10.00.00, ...
Geçmişe Dönük Menşe Belgesi Sunma Süresi Uzatıldı ve Uygulama Kapsamı Genişletildi

Geçmişe Dönük Menşe Belgesi Sunma Süresi Uzatıldı ve Uygulama Kapsamı Genişletildi

Bilindiği gibi 1 Nisan 2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Avrupa Birliği menşeli ve çapraz kümülasyon sistemine dahil ülke menşeli olduğunu ispatlanan ürünlerde tedarikçi beyanı olmadan işlem yapılması imkanı getirilmişti. Ayrıca, AB'den ATR eşli...
Fas’ın Türk Menşeli Ürünlere Yönelik Kısıtlamaları Artırıyor

Fas’ın Türk Menşeli Ürünlere Yönelik Kısıtlamaları Artırıyor

Bilindiği gibi Türkiye ile Fas arasında 2004 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yürürlükte bulunuyor. Fas tarafı uzun süredir söz konusu STA’nın aleyhine işlediği ve iki ülke ticaretinin asimetrik şekilde yürüdüğü yolundaki görüşlerini gündeme getirerek An...
Suudi Arabistan Menşeli AYPE İthalatı İçin Damping Soruşturması Açıldı

Suudi Arabistan Menşeli AYPE İthalatı İçin Damping Soruşturması Açıldı

17 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Suudi Arabistan menşeli “alçak yoğunluklu polietilen” (AYPE) ithalatına damping soruşturması açıldı.Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden açılan Soruşturma, 3901.10.90.00.11 gümrük tari...