Ticaret Gündemi

AB-Hindistan Stratejik Ortaklık Çerçevesi Yenilendi

AB-Hindistan Stratejik Ortaklık Çerçevesi Yenilendi

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında 2004 yılından beri sürdürülen stratejik ortaklık çerçevesi geçtiğimiz hafta işbirliğini daha ileri düzeye taşıyacak şekilde güncellendi.Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonunun ortak açıklamasına göre Hindistan ile olan ilişkilerin daha ge...
Tayland Ülkemizin Klima İthalatında Uyguladığı İlave Vergiyi DTÖ'ye Taşıdı

Tayland Ülkemizin Klima İthalatında Uyguladığı İlave Vergiyi DTÖ'ye Taşıdı

Tayland, ülkemiz tarafından klima ithalatında kendilerine karşı uygulanan ilave gümrük vergisini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı.Türkiye tarafından uygulanan vergi konusunda konsültasyon isteyen Tayland'ın talebi 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle DTÖ tarafından üye ülkele...
İran Menşeli Düz Cam İthalatına Ek Mali Yükümlülük

İran Menşeli Düz Cam İthalatına Ek Mali Yükümlülük

İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte olan korunma önleminin devamı için yerli üreticilerin başvurusu üzerine 28 Eylül 2018 tarihinde yeni bir korunma önlemleri soruşturması açılmıştı.Yürütülen Soruşturma neticesinde söz konusu ürünün İran menşeli olanları i...
Bazı Maddelerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Bazı Maddelerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile farklı sektördeki birçok ürün grubuna ilave gümrük vergisi getirildi.Yeni düzenlemeye konu ürünler arasında dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş, dikişli b...
Bazı Makine, Alet ve Oyuncakların İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Bazı Makine, Alet ve Oyuncakların İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile bazı makine, alet ve oyuncakların ithalinde ilave gümrük vergisi alınması kararlaştırıldı.Oksijen vb gaz jeneratörleri, sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için alüminyumda...
ECB Sıkı Para Politikasına Aşamalı Geçmeyi Planlıyor

ECB Sıkı Para Politikasına Aşamalı Geçmeyi Planlıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) uzun süredir uyguladığı aşırı gevşek para politikasını sona erdirme kararlılığını vurgularken, sıkılaştırmanın piyasalarda aşırı dalgalanma doğurmayacak şekilde dizayn edilmesi için alternatif modeller üzerinde çalışıyor.Bu seçenekler aras...