Ticaret Gündemi

Azerbaycan'dan Soğan İthalatına İzin Verildi

Azerbaycan'dan Soğan İthalatına İzin Verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı ile birlikte gerekli prosedür ve analizleri tamamlayarak Azerbaycan menşeli soğan ithaline 24 Ocak 2019 tarihi itibariyle izin verdi. İthal edilecek ürünlerin Azerbaycan'da yetişmiş olması ve buhar nematodları (ditylenchus...
ABD'li Çelik İthalatçıları Türk Çeliği İçin Baskılarını Artırıyor

ABD'li Çelik İthalatçıları Türk Çeliği İçin Baskılarını Artırıyor

ABD'li demir-çelik ithalatçıları Türk çeliğine karşı geçen yıl iki katına çıkarılan tarifelerin indirilmesi için başlattıkları hukuki mücadeleyi sürdürüyor.Üç ithalatçının ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde açtıkları davada, tarife artırımına sebep olarak sunul...
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İmkan Tanıyan Düzenleme Yapıldı

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İmkan Tanıyan Düzenleme Yapıldı

23 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile sevk edilen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın gümrük işlemlerine Türkiye Gümrük Bölgesine gelişind...
Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Ek Süre Başvurusu Yapabilme İmkanı Tanındı

Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Ek Süre Başvurusu Yapabilme İmkanı Tanındı

22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile süresi içinde taahhütlerini yerine getirmeyen yükümlülere ilave süre uzatımı için başvuru yapabilme imkanı tanındı.Başvuru imkanından hem dahilde işleme izin belgesi hem de dahilde işleme izni sahipleri yararlanabilecek....
Avrupa Birliği Demir Çelik Korunma Önleminin Türkiye Üzerindeki Etkisi Artıyor

Avrupa Birliği Demir Çelik Korunma Önleminin Türkiye Üzerindeki Etkisi Artıyor

Avrupa Birliği tarafından demir-çelik ithalatına getirilen korunma önleminin Türkiye demir-çelik sektörü üzerindeki etkilerinin derinleşmesi bekleniyor.Türkiye açısından en önemli pazarlardan olan ABD'nin tarife artırımları sonrasında, AB'nin de geçmiş performans esaslı kotaya...
Süresi Dolarak Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri

Süresi Dolarak Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri

Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile süresi dolarak yürürlükten kalkan ve önümüzdeki dönemde yerli üreticilerce gerekli başvuru yapılmazsa yürürlükten kalkacak damping önlemleri ilan edildi.Buna göre Romanya menşeli 7005.29 po...