Ticaret Gündemi

ABD'den Tarife Artışları Konusunda Yeni Adım

ABD'den Tarife Artışları Konusunda Yeni Adım

Geçtiğimiz günlerde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) aleyhinde verdiği sivil hava taşıtlarına sübvansiyon kararından sonra ABD, özellikle Avrupa Birliği'ne karşı mevcut tarifelerini yükseltmek için harekete geçti.ABD, toplam değeri 11 milyar doları aşan AB menşeli ithalatın...
 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının 25 Mart 2019 tarihli yazısına istinaden Merkez Bankası İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı.Yapılan değişikliğe göre; hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ...
Mısır İnşaat Demiri İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Mısır İnşaat Demiri İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Mısır Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 2 Nisan 2019 tarihli bildirimle inşaatlarda kullanılan yarı mamul niteliğindeki demir, alaşımsız çelik ve çelik çubuklar için bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu.İlgili tüm tarafların soruşturmanın aç...
Dağıtılmamış Tarife Kontenjanları İçin Dağıtım Usulü İlan Edildi

Dağıtılmamış Tarife Kontenjanları İçin Dağıtım Usulü İlan Edildi

3 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile bazı sanayi ürünleri için açılmış tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonrasında artakalan kontenjanların ne şekilde dağıtılacağı belirlendi.Bu şekildeki dağıtıma konu olacak ürünler daha çok sanayide ara mal...
AB Türkiye İlaç Uygulamalarını DTÖ'ye Şikayet Etti

AB Türkiye İlaç Uygulamalarını DTÖ'ye Şikayet Etti

Avrupa Birliği Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünlerindeki bir takım uygulamalarını uluslararası ticaret anlaşmalarına aykırılık iddiasıyla DTÖ'ye şikayet etti.Avrupa Komisyonu tarafından yapılan başvuru açıklamasında Türkiye'nin Avrupalı üreticileri Türkiye'de üretim y...
Üç Ülke Kauçuk İhracatına Gönüllü Kısıtlama Getirdi

Üç Ülke Kauçuk İhracatına Gönüllü Kısıtlama Getirdi

Endonezya, Malezya ve Tayland küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için doğal kauçuk ihracatlarında kısıtlama yapma kararı aldı.Söz konusu ülkelerin oluşturduğu Üçlü Kauçuk Konseyi (ITRC) nezdinde yapılan toplantıda alınan karara göre Endonezya 1 Nisan...