Ticaret Gündemi

Endonezya Bazı Tekstil Ürünleri İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Endonezya Bazı Tekstil Ürünleri İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Endonezya Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 20 Eylül 2019 tarihli bildirimle bazı tekstil ürünlerinin ithalatına yönelik üç ayrı Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu.Soruşturmalar mefruşat, iplik (dikiş ipliği dışında kalan uzun sentetik devamlı li...
Hindistan TPSA Mevzuatında Değişikliğe Gidiyor

Hindistan TPSA Mevzuatında Değişikliğe Gidiyor

Hindistan, anti-damping, telafi edici vergi ve korunma önlemlerinden oluşan ticaret politikası savunma araçları (TPSA) mevzuatında değişiklik yapmaya hazırlanıyor.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan değişiklik taslağının kısa zaman içinde Maliye Bakanlığı görüşüne gön...
Türkiye ile İran Arasında Elektronik Gümrük Verileri Değişimi Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Türkiye ile İran Arasında Elektronik Gümrük Verileri Değişimi Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Türkiye ile İran arasındaki Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımıyla İlgili Elektronik Veri Değişimi Mutabakat Zaptı 18 Eylül 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.7 Nisan 2015 tarihinde Tahran’da imzalanan Zapta göre Türkiye ve İran uluslararası eşya ve taşıt tr...
Vietnam Menşe Uygulamalarını Sıkılaştırma Kararı Aldı

Vietnam Menşe Uygulamalarını Sıkılaştırma Kararı Aldı

Dünyada en fazla ticaret politikası savunma araçları (TPSA) soruşturmasına muhatap ülkeler arasında olan Vietnam, bu durumu azaltmak için ilave önlemler alma yoluna gidiyor.Çin’e yakın olmasının bir sonucu olarak TPSA önlemine konu birçok firma ürünlerini Vietnam menşeli gibi g...
Bisiklet İthalatındaki Damping Önlemi AB Pazarını Türkiye İçin Cazip Hale Getirdi

Bisiklet İthalatındaki Damping Önlemi AB Pazarını Türkiye İçin Cazip Hale Getirdi

Eurostat’ın son istatistikleri elektrikli bisiklet ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin AB piyasası açısından çok etkili olduğunu ortaya koydu. Bu verilere göre 2019 yılının ilk altı ayındaki ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 azaldı.2018 yılındaki 8...
Teşvik Mevzuatına Göre Öncelik Verilecek Ürün Listesi Yayımlandı

Teşvik Mevzuatına Göre Öncelik Verilecek Ürün Listesi Yayımlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde teşvike konu olabilecek Öncelikli Ürün Listesi 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.Söz konusu mevzuatta 2016 yılında yapılan değişiklikle Yatırımlara Proje Bazlı devlet yardımı verilmesi mümkün bulun...