Ticaret Gündemi

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre ihracat işlemleri bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirildi. Buna göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ödemeyi müteakip en geç 180 gün içinde i...
AB Güneş Panellerindeki Önlemleri Kaldırıyor

AB Güneş Panellerindeki Önlemleri Kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 3 Eylül 2018 tarihi itibariyle Çin menşeli güneş panelleri ithalatında uygulanan önlemlerin süresinin biteceğini ve yeni bir Soruşturma açılmadığından önlemlerin yürürlükten kalkacağını duyurdu.AB ilk defa 2013 yılında Çin menşeli güneş pane...
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik

Ülkemizden gerçekleştirilen ihracatta bazı ürün gruplarının ihracı ekonomik, güvenlik, ülke ihtiyacı gibi bazı nedenlerle kayda tabi bulunmaktadır. İhracı kayda bağlı mallar, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğlerle belirlenerek ilan edilmekte ve bu malların ihrac...
ABD-DTÖ İlişkilerindeki Gelişmeler

ABD-DTÖ İlişkilerindeki Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekilme tehdidinde bulundu.Trump, DTÖ'yü ülkesine adil davranmamakla suçlayarak bu yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.Son dönemde WTO ile Trump yö...
İsrail'den Türk Çimentosuna Damping Sinyali

İsrail'den Türk Çimentosuna Damping Sinyali

İsrail, Türkiye ve Yunanistan menşeli çimento için yürüttüğü damping soruşturmasında nihai aşamaya geldi. Soruşturma, İsrailli çimento üreticileri Cement Har-Tuv. ile Har-Tuv 'nun şikayeti üzerine başlatılmıştı.Soruşturmacı Birim tarafından hazırlanan nihai bildirim rapor...
Tarife ve Menşe Kotaları Sorgu Ekranı

Tarife ve Menşe Kotaları Sorgu Ekranı

Bilindiği gibi, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirli ürünlere karşılıklı veya tek taraflı tavizler tanınabilmektedir.Anlaşmanın içeriğine göre diğer ülkelere tanınan bu tavizler tarife/menşe kotaları veya tarife kontenjanları şeklinde uygulan...