Ticaret Gündemi

Kağıt İthalatına Damping Önlemi Alındı

Kağıt İthalatına Damping Önlemi Alındı

30 Ekim 2016 tarihinde Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli kağıt ithalatı için başlatılan damping soruşturması tamamlandı. Söz konusu ülkeler menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer...
Türkiye-İran Arasında Milli Paralarla Ticaret

Türkiye-İran Arasında Milli Paralarla Ticaret

Türkiye ile İran arasındaki ticaretin milli paralar cinsinden yapılmasına olanak sağlayacak Anlaşmaya son hali geçtiğimiz Ekim ayında verilmişti.İki ülke Merkez Bankaları tarafından varılan bu mutabakat ile ikili ticaretin Lira ve Riyal cinsinden yapılabilmesinin hukuki ve ekonomik ...
Akü İthalatı Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Akü İthalatı Gözetim Uygulamasında Değişiklik

13 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile akümülatör ithalatında yürürlükte olan gözetim uygulaması birim fiyatlarında bir ay içinde ikinci defa değişikliğe gidildi.Yeni düzenlemeye göre daha önce adet ve hücre adedine göre ifade edilen birim fiyatlar, bu defa ...
Menteşe İthalatında Yeni Düzenleme

Menteşe İthalatında Yeni Düzenleme

"Adi metallerden menteşeler, mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar", 2004 yılından beri dampinge karşı kesin önleme tabi bulunmaktadır.Kilogram başına 0.508 ila 1.64 ABD doları şeklinde uygulanan bu önlem, Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmal...
Sudan Geçici İthalat Yasağı

Sudan Geçici İthalat Yasağı

Sudan’da yürütülen Ekonomik Reform Programı kapsamında Sudan Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağı uygulanmaya başlanmıştır.Ülkemizden ihraç edilmek istenen ve Sudan Merkez Bankası tarafından onay verilmeyen ürünler Sudan’a ih...
Kontrplak İthalatı Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Kontrplak İthalatı Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Kontrplak ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanan gözetim kıymetlerinde değişiklik yapıldı.8 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 4412.10, 4412.31, 4412.33,4412.34 ve 4412.39 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılan kontrplaklarda daha önce 1100 $/m3 olan ...