Ticaret Gündemi

Kesik Elyaf İpliği İthalatı İçin Damping Soruşturması Açıldı

Kesik Elyaf İpliği İthalatı İçin Damping Soruşturması Açıldı

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında mevcut damping önleminin devam edip etmeyeceğine karar vermek üzere bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açıld...
Polyester Elyaf İthalatı İçin Damping Soruşturması Açıldı

Polyester Elyaf İthalatı İçin Damping Soruşturması Açıldı

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında mevcut damping önleminin devam edip etmeyeceğine karar vermek üzere bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açıldı.Yerli üretici Sasa Polyester Sanayi A....
İran Menşeli Polistiren İthalatına Damping Önlemi Alındı

İran Menşeli Polistiren İthalatına Damping Önlemi Alındı

31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile İran menşeli polistiren ithalatına dampinge karşı kesin önlem alınmasına karar verildi.Damping Soruşturması 22 Mayıs 2018 tarihinde 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “diğerleri...
Rusya Ukrayna'dan İthalata Uyguladığı Yasakların Kapsamını Genişletti

Rusya Ukrayna'dan İthalata Uyguladığı Yasakların Kapsamını Genişletti

Rusya Ukrayna'dan yapılan ithalata getirdiği yasakların kapsamını 2019 yılından geçerli olmak üzere genişletti.Yeni yasaklamanın Ukrayna'nın ticaret politikasına bir karşılık olarak alındığı ve çoğunluğu sanayi ürünlerinden oluşan yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ticaret...
Demir-Çelik Ürünleri Korunma Önlemleri Soruşturması Uzatıldı

Demir-Çelik Ürünleri Korunma Önlemleri Soruşturması Uzatıldı

Bilindiği gibi 27 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile bazı demir-çelik ürünlerinin ithalatına karşı Ticaret Bakanlığınca bir korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır.İlgili mevzuata göre korunma önlemleri soru...
Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

30 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile naylon iplik ithalatı için Korunma Önlemleri Soruşturması açılmıştır.Söz konusu Soruşturma 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan naylon veya diğer poliamidlerden iplikleri kapsamak...