Ticaret Gündemi

ABD Ticaret Bakanlığı Türk Kuvarsına Karşı Yürüttüğü Damping Soruşturmasını Tamamladı

ABD Ticaret Bakanlığı Türk Kuvarsına Karşı Yürüttüğü Damping Soruşturmasını Tamamladı

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye ve Hindistan menşeli kuvars yüzey ürünleri için yürüttüğü antidamping ve sübvansiyon soruşturması kapsamında belirlediği nihai antidamping ve telafi edici vergi oranlarını yayımladı.28 Nisan 2020 tarihli bildirime göre Ticaret Bakanlığı Ermaş...
Güney Kore Menşeli Ürünlerde Sonradan Kontrol Yapılmaması

Güney Kore Menşeli Ürünlerde Sonradan Kontrol Yapılmaması

Bilindiği gibi Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2019/6 nolu  Genelgesi ile ihracatçı firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan veya üçüncü ülkedeki firmaya yönelik hazırlanan geçerli menşe beyanları ile serbest dolaşıma giri...
İGV’ye Tabi Ürünlerin Antrepoya Konulması Halinde Alınacak Teminat Oranları Belirlendi

İGV’ye Tabi Ürünlerin Antrepoya Konulması Halinde Alınacak Teminat Oranları Belirlendi

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda değişik Kararlarla birçok ürüne uygulanmakta olan ilave gümrük vergileri (İGV) 30 Eylül 2020 tarihine kadar artırılmıştı.4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gümrük i...
AB Tıbbi Malzeme İhracatındaki Kısıtlamalarını Yumuşatıyor

AB Tıbbi Malzeme İhracatındaki Kısıtlamalarını Yumuşatıyor

Avrupa Birliği Komisyonu kişisel koruyucu ekipmanlara getirilen ihracat kısıtlamaları ile ilgili olarak 24 Nisan 2020 tarihinde yeni düzenlemeler içeren bir Yönetmelik yayımladı.Daha önce ihracı ön izne bağlanan birçok ürün için bu izin zorunluluğu kaldırılırken, ön izinden mu...
DTÖ Koronavirüs Sonrası İhracata Getirilen Kısıtlamalarla İlgili Rapor Yayımladı

DTÖ Koronavirüs Sonrası İhracata Getirilen Kısıtlamalarla İlgili Rapor Yayımladı

Dünya Ticaret Örgütü, resmi kaynaklar ve basın bültenlerine dayanarak hazırladığı raporda koronavirüs sonrası alınan ihracat kısıtlama ve yasaklarını açıkladı.Alınan ihracat kısıtlamalarının temelde yüz maskeleri, ilaç ve eczacılık ürünleri ve solunum cihazları gibi t...
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

25 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Serbest Bölgelerin işleyişi ile ilgili bir takım değişiklikler yapıldı.Buna göre Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar, Serbest Bölge Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri, Üstyapı Tesisleri, İşletici ve...