Ticaret Gündemi

Bulgaristan’ın Türk Menşeli Bazı Ürünlere Karşı Referans Fiyat Uygulaması

Bulgaristan’ın Türk Menşeli Bazı Ürünlere Karşı Referans Fiyat Uygulaması

Bulgaristan Gümrük Kanunu’nda 31 Aralık 2019 tarihinde yapılan bir değişiklikle yüksek risk teşkil eden bazı ülke ve ürün grupları için referans fiyat uygulamasına geçildi.Referans kıymete tabi ürünlerde yapılan gümrük kontrollerinin artırılması yanında belirlenen eşik d...
Dampinge Karşı Önlem Süresi Biten ve Bitecek Ürünler Listesi Açıklandı

Dampinge Karşı Önlem Süresi Biten ve Bitecek Ürünler Listesi Açıklandı

31 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde dampinge karşı önlem süresi biten veya Temmuz-Kasım 2020 döneminde bitecek ürünler listesi yayımlandı.Buna göre 4410.12 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) sınıflandırılan yönlendirilmiş lifli levha (OSB) ile 580632.90 GTP...
Mısır Parlamentosunda Türkiye STA’sının İptali Konusunda Çağrı Yapıldı

Mısır Parlamentosunda Türkiye STA’sının İptali Konusunda Çağrı Yapıldı

Mısır Parlamentosu Sanayi ve Ticaret Komisyonu tarafından Türkiye ile Mısır arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının iptali yönünde çağrı yapıldı.Bahsi geçen Komisyon, piyasadaki Türk ürünlerinin birçoğunun Mısır standartlarını karşılamadığı ve yerli üretime zarar ver...
AB ile 16 DTÖ Üyesi Ülke Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Konusunda Ortak Hareket Edecek

AB ile 16 DTÖ Üyesi Ülke Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Konusunda Ortak Hareket Edecek

AB ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye 16 ülke, DTÖ'de iki aşamalı bir anlaşmazlıkların halli mekanizması kurulabilmesi için ortak hareket etme kararı aldılar.AB’nin Komisyon Başkanı, ülkelerin ise Bakan düzeyinde temsil edildiği Davos’taki Toplantıda, DTÖ’deki mevcut ...
İran’da İşlenmemiş Bazı Madenlerin İhracat Vergileri Düşürüldü

İran’da İşlenmemiş Bazı Madenlerin İhracat Vergileri Düşürüldü

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı işlenmemiş bazı madenlerin ihracat vergilerinin düşürülmesine karar verdi.İran’da yerli üreticileri desteklemek ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yılın Eylül ayında işlenmemiş bazı madenle...
Malezya Türk İnşaat Demirine Karşı Açtığı Damping Soruşturmasını Tamamladı

Malezya Türk İnşaat Demirine Karşı Açtığı Damping Soruşturmasını Tamamladı

Malezya Dış Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) tarafından Demir-Çelik Birliği’nin başvurusu üzerine Türkiye ve Singapur menşeli / çıkışlı inşaat demirlerine yönelik geçen Nisan ayında açılan damping soruşturması tamamlandı.Soruşturma neticesinde hem Singapur hem de Türk...