Ticaret Gündemi

Kanada ABD Soruşturmalarını DTÖ'ye Götürecek

Kanada ABD Soruşturmalarını DTÖ'ye Götürecek

Kanada Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok anti damping ve anti sübvansiyon uygulamasını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) götürme kararı aldı.Söz konusu karar iki ülke arasında devam etmekte olan NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) müzakerelerine rağmen alındı. Kan...
İran'dan Çerçevesiz Cam Ayna İthalatı

İran'dan Çerçevesiz Cam Ayna İthalatı

2017/13 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile İran menşeli çerçeveli cam aynalar için 2004 yılından beri uygulanmakta olan korunma önlemi yürürlükten kaldırıldı.7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “çerçevesiz cam aynalar”ın İran İslam Cumhuri...
Fas, Tekstil Gümrük Muafiyet Anlaşmasını Askıya Aldı

Fas, Tekstil Gümrük Muafiyet Anlaşmasını Askıya Aldı

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerli üreticilerinin korunması amacıyla Türkiye ile tekstil ve konfeksiyon sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığını bildirdi.Söz konusu Karara ek olarak Türkiye'den yapılacak ithalatta gümrük vergileri ürün bazında yüzde 90'a kadar ...
Kanada'dan Türk Makarnasına Damping Soruşturması

Kanada'dan Türk Makarnasına Damping Soruşturması

Üç üreticisinin başvurusu üzerine, Kanada Türk makarnasına anti damping soruşturması başlattı.Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından yapılan açıklamada haksız rekabet iddialarının ciddi bulunarak Soruşturmaya konu edildiği ve Türk makarnalarında sübvansiyon olup ol...
İthalattaki İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik

İthalattaki İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik

30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile ithalatta alınan ilave gümrük vergisi uygulamasında değişikliğe gidildi.Yeni uygulamaya göre ilave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşe...
Cam Elyafı Damping Uygulamasında Değişiklik

Cam Elyafı Damping Uygulamasında Değişiklik

Bilindiği gibi ÇHC menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.2015 yılında yapılan ara gözden geçirme soruşturması (AGGS) ile “boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar” önlem kapsamından çıkarılmı...