Ticaret Gündemi

DTÖ, Kanada -ABD Uyuşmazlığında ABD Uygulamasını Onayladı

DTÖ, Kanada -ABD Uyuşmazlığında ABD Uygulamasını Onayladı

ABD-Kanada arasındaki kereste uyuşmazlığı için kurulan Panel 9 Nisan 2019 tarihinde aldığı kararla ABD'nin yürüttüğü damping soruşturmasında kullandığı "zeroing" (sıfırlama) yönteminde DTÖ kurallarına bir aykırılık olmadığı sonucuna vardı.Zeroing konusu uzun ...
Kağıtsız Gümrük Projesi Kapsamındaki Uygulamalar

Kağıtsız Gümrük Projesi Kapsamındaki Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, ihracat beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak...
ABD'den Tarife Artışları Konusunda Yeni Adım

ABD'den Tarife Artışları Konusunda Yeni Adım

Geçtiğimiz günlerde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) aleyhinde verdiği sivil hava taşıtlarına sübvansiyon kararından sonra ABD, özellikle Avrupa Birliği'ne karşı mevcut tarifelerini yükseltmek için harekete geçti.ABD, toplam değeri 11 milyar doları aşan AB menşeli ithalatın...
 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının 25 Mart 2019 tarihli yazısına istinaden Merkez Bankası İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı.Yapılan değişikliğe göre; hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ...
Mısır İnşaat Demiri İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Mısır İnşaat Demiri İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Mısır Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 2 Nisan 2019 tarihli bildirimle inşaatlarda kullanılan yarı mamul niteliğindeki demir, alaşımsız çelik ve çelik çubuklar için bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu.İlgili tüm tarafların soruşturmanın aç...
Dağıtılmamış Tarife Kontenjanları İçin Dağıtım Usulü İlan Edildi

Dağıtılmamış Tarife Kontenjanları İçin Dağıtım Usulü İlan Edildi

3 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile bazı sanayi ürünleri için açılmış tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonrasında artakalan kontenjanların ne şekilde dağıtılacağı belirlendi.Bu şekildeki dağıtıma konu olacak ürünler daha çok sanayide ara mal...