Ticaret Gündemi

Lateks İplik İthalatı Damping Soruşturması

Lateks İplik İthalatı Damping Soruşturması

2012 yılından beri dampingli olduğu tespitiyle Tayland menşeli lateks iplik ithalatına dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Söz konusu önlemin süresi dolmadan Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine 1...
İplik İthalatı Damping Soruşturması

İplik İthalatı Damping Soruşturması

23 Kasım 2017 tarihinde Hindistan ve Tayvan menşeli iplik için başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) tamamlandı.5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik başlatılan Soruşturmanın sonuçları 8 ...
Termosifon İthalatı Damping Soruşturması

Termosifon İthalatı Damping Soruşturması

2013 yılından beri Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” (termosifon) ithalatında firmalara göre değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Önlemin süresinin dolacak olması ve yerli üretici üzerindeki zararın devamı id...
Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

7 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Yunanistan menşeli belirli mensucatın ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.Soruşturma, Yunanistan menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament iplikle...
Arjantin’den İhracat Vergisi

Arjantin’den İhracat Vergisi

Arjantin Hükümeti, demir-çelik ürünlerini de içerecek şekilde ihracat işlemlerine ihracat vergisi getirdi.Geçtiğimiz hafta yaşadığı büyük devalüasyon sonrası ekonomik dalgalanmayı azaltmak için alınan önlemler kapsamında hammadde ve bitmiş ürün ihracatına getirilen vergile...
Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin menşeli tuğla ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi.Daha önce alınan önlemin süresi dolacağından söz konusu ürünler için 2 Mart 2018 tarihinde bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturm...