Ticaret Gündemi

Demir-Çelik Ürünlerine Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

Demir-Çelik Ürünlerine Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

27 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile bazı demir-çelik ürünleri ithalatında re'sen bir korunma önlemleri soruşturması başlatıldı.Korunma önlemleri ülke ayrımı yapmaksızın alındığından ve uluslar arası hükümler itibariyle ithalatçı ülkeye daha hız...
Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması Uygulaması

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması Uygulaması

Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki ürünler için her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde gümrük vergilerinin askıya alınması uygulaması yapılmaktadır.Ayrıca, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife...
AB Meksika Serbest Ticaret Anlaşması

AB Meksika Serbest Ticaret Anlaşması

Avrupa Birliği ile Meksika 21 Nisan 2018 tarihinde yeni bir ticaret anlaşması için mutabakata vardı.Söz konusu Anlaşma modernize edilmiş bir çerçeve Anlaşma özelliği taşıyacak ve 1997 yılında imzalanan mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha kapsamlı hale getirecek.AB, Meksika'...
Sentetik Mensucat Damping Soruşturması

Sentetik Mensucat Damping Soruşturması

Çin menşeli ve 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” için 2001 yılından beri dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.Söz konusu Önlem 2013 ve 2017 yıllarında iki defa uza...
Boru Bağlantı Parçaları Damping Önlemi

Boru Bağlantı Parçaları Damping Önlemi

12 Mayıs 2017 tarihinde Brezilya,Bulgaristan,Çin,Endonezya,Hindistan ve Tayland menşeli boru bağlantı parçaları için başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) tamamlandı.21 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kapanış Tebliği'ne göre söz konusu ülkeler men...
Polyester Elyaf Damping Soruşturması Tamamlandı

Polyester Elyaf Damping Soruşturması Tamamlandı

12 Mayıs 2017 tarihinde G.Kore ve Endonezya menşeli polyester elyaf için başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) tamamlanarak sonuçları 20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “poli...