Ticaret Gündemi

Rusya’nın İthalat İşlemlerinde Uyguladığı Zorunlu Etiketleme Düzenlemesi

Rusya’nın İthalat İşlemlerinde Uyguladığı Zorunlu Etiketleme Düzenlemesi

Rusya Federasyonu (RF)’nda 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, ithal edilen tüm ...
Hindistan Demir-Çelik İthalatındaki Tarifelerini Artırıyor

Hindistan Demir-Çelik İthalatındaki Tarifelerini Artırıyor

Hindistan Çelik Bakanlığı ani ve hızlı demir-çelik ithalatını engelleyebilmek için yüzde 7.5 ila 12.5 arasında değişen tarifelerin yüzde 15’e çıkarılması teklifi hazırladı.Bu artışa gerekçe olarak dünyanın gelişmiş ekonomilerinin Çin demir-çeliğine karşı aldığı ...
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümü ihracatın teşviki için devle...
Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Bilindiği gibi ülkemizden Suriye’ye ihracat ve transit geçiş serbesttir. Diğer taraftan, 2019/16 Sayılı Genelge ile Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya li...
AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Açıkladı

AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Açıkladı

Avrupa Birliği, firmalarının uluslararası pazarlarda karşılaştığı engellerin analizini yaptığı Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu (TIBR) açıkladı.Rapora göre küresel ölçekte korumacılık eğiliminin açık bir şekilde arttığı, 2018 yılı içinde AB’li fi...
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesine Yeni İlaveler Yapıldı

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesine Yeni İlaveler Yapıldı

Ticaret Bakanlığı varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili Gümrük Genel Tebliğini geçtiğimiz Ocak ayında 23 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de ilan etmişti.Tebliğde varış öncesi gümrük işlemleri hükümlerinden yararlanacak eşyanın belirlenmesi yet...