Ticaret Gündemi

AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Uygulamalarına İç Denetim Başlattı

AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Uygulamalarına İç Denetim Başlattı

Bilindiği gibi ticaret politikası savunma araçları (TPSA) ülke veya ülke gruplarının kendi yerli üretimlerini diğer ülkelerin haksız rekabetinden korumak amacıyla uluslararası geçerliliği olan araçlardır. Damping, sübvansiyon, korunma önlemleri TPSA’nın en çok kullanılan bi...
Menşe İspat Belgeleri Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgeleri Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

24 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanan eşya için menşe ispatının menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.Gümrükler Genel Müdürlüğü oluş...
Hindistan İran’dan Yaptığı Enerji İthalatını Tamamen Durdurdu

Hindistan İran’dan Yaptığı Enerji İthalatını Tamamen Durdurdu

Hindistan’ın Washington Büyükelçisi ülkesinin İran’dan gerçekleştirdiği enerji ithalatını tamamen durdurduğunu açıkladı.Büyük üretim kapasitesine rağmen enerjide önemli oranda dışa bağımlı olan Hindistan’ın ABD’nin baskılarına bağlı olarak Venezüella’dan da i...
Çin Menşeli Alüminyum Folyo İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Çin Menşeli Alüminyum Folyo İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Çin menşeli ve 7607.11 ve 7607.19 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan alüminyum şerit ve yapraklar için 2014 yılından beri yüzde 22 oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Söz konusu önlemin süresinin dolacak olması dolayısıyla ve dampingli ithalatın devam ettiği i...
Mısır’dan Kurşun Kalem İthalatına Açılan ÖEK Soruşturması Tamamlandı

Mısır’dan Kurşun Kalem İthalatına Açılan ÖEK Soruşturması Tamamlandı

19 Haziran 2018 tarihinde Mısır menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatına yönelik açılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması tamamlandı.Soruşturmaya konu ürünler 9609.10 Gümrük Tarife Pozisyonunda sınıflandırılıyordu ve 2003 yılından beri ...
ABD-Çin Ticaret Savaşının Dünya Genelinde Korunma Önlemlerini Artırması Bekleniyor

ABD-Çin Ticaret Savaşının Dünya Genelinde Korunma Önlemlerini Artırması Bekleniyor

ABD Çin arasında uzun süredir yaşanan ticaret savaşının dünyanın geri kalanındaki korumacılık eğilimlerini de artırması bekleniyor.ABD pazarındaki daralmayı dünyanın geri kalan kısmı ile aşmak istemesi muhtemel olan Çin’in gittikçe artan şekilde ticaret politikası önlem ...