Ticaret Gündemi

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sunulmasına Önemli Kolaylıklar Getirildi

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sunulmasına Önemli Kolaylıklar Getirildi

Dünya genelinde yaşanan salgına bağlı olarak birçok bürokratik işlem sekteye uğradığından her gün artan şekilde kolaylaştırma, muafiyet ve süre uzatımları söz konusu oluyor.Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı 15 Nisan 2020 tarihli ve tüm gümrük idarelerine muhatap bir yazısınd...
Güneş Paneli İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Güneş Paneli İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle güneş modül ve panellerinde yürürlükteki gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre 8541.40.90.00.14 GTİP altında sınıflandırılan fotovoltaik (solar) modül ve panellerin ithalatında kilogra...
Hırvatistan Menşeli Bebek Maması İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

Hırvatistan Menşeli Bebek Maması İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle Hero Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Hırvatistan menşeli bebek maması ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması açıldı. Soruşturma, 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik po...
Impertex Kumaş İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

Impertex Kumaş İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

11 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile yalnızca impertex kumaş ithalatında kullanılmak üzere 5 milyon metrekare tutarında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.İlan edilen ürün 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 GTİ...
Tarım Ürünleri Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Tarım Ürünleri Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği gibi tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirleniyor. Söz konusu  Genelge'de 8 Nisan 2020 tarihinde önemli bazı değişiklikler ...
DTÖ Küresel Ticarete İlişkin Beklentilerini İçeren Bir Rapor Yayımladı

DTÖ Küresel Ticarete İlişkin Beklentilerini İçeren Bir Rapor Yayımladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), koronavirüs salgınından dünya ticaretinin nasıl etkilenebileceğinin inceleyen bir Rapor yayımladı.Rapora göre salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşmesi bekleniyor. Küresel ticarette bu yıl yaşanması beklenen...