Ticaret Gündemi

A.TR’nin Sonradan İbraz Edildiği Geri Verme Talepleri

A.TR’nin Sonradan İbraz Edildiği Geri Verme Talepleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap yazısında uygulanan ek mali yükümlülüklerin Ticaret Politikası Önlemi olmadığını ve A.TR nin sonradan ibrazı ile geri verme taleplerinde menşe belgesi aranmaması gerektiğini duyurdu.Bilin...
İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Değişiklikler Yapıldı

İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Değişiklikler Yapıldı

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla bazı ürünlere uygulanan ilave gümrük vergisinde (İGV) değişikliklere gidildi.Buna göre, 3920.43.10.00.00, 4818.90.90.90.00, 7228.50.69.00.11, 8714.99.90.00.00 (tekerlek hariç) GTİP’lerde sınıflandırılan ürünlere eklenen d...
Türkiye Suudi Arabistan’ın Boykotunu DTÖ’ye Şikayet Etti

Türkiye Suudi Arabistan’ın Boykotunu DTÖ’ye Şikayet Etti

Türkiye, Suudi Arabistan'ın ürünlerine karşı uyguladığı yarı resmi boykotu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.Şikayet öncesinde Türkiye’nin resmi bir mektupla, Krallığın gümrük idaresince bloke edilen Türk ürünlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunul...
ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Anti-Damping Uygulaması Yürürlükten Kalktı

ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Anti-Damping Uygulaması Yürürlükten Kalktı

Bilindiği gibi 2014 yılında re’sen açılan bir damping soruşturması sonucunda ABD menşeli pamuk ithalatına karşı 2016 yılında yüzde 3 oranında dampinge karşı önlem kararı alınmıştı. Soruşturmada damping marjı, soru formuna cevap veren firmalar arasında oluşturulan bir ör...
Birleşik Krallık İGV Uygulamalarında AB’ye Karşı Alınan Tedbirlere Konu Olacak

Birleşik Krallık İGV Uygulamalarında AB’ye Karşı Alınan Tedbirlere Konu Olacak

20 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla, 3351 sayılı İlave Gümrük Vergisi Kararına Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan ilave gümrük vergilerinin uygulanacağ...
Mısır Bazı Alüminyum Ürünlerine Karşı Korunma Önlemi Aldı

Mısır Bazı Alüminyum Ürünlerine Karşı Korunma Önlemi Aldı

Mısır, önümüzdeki üç yıl için ithal alüminyum ürünlerine karşı uygulanacak korunma önlemlerini açıkladı. Buna göre alüminyumdan mamul kalıp, silindir ve tellere karşı korunma önlemleri uygulanacak.Söz konusu önlemler, ilk yıl metrik ton başına minimum 333 ABD doları olm...