Ticaret Gündemi

Mısır İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğunu Uygulamaya Başladı

Mısır İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğunu Uygulamaya Başladı

Mısır Merkez Bankasının 13 Şubat 2022'de yayımladığı ancak sayısı belirtilmeyen Karar kapsamında Mart ayının başlangıcından itibaren ithalatta vesaik mukabilinin ödeme yöntemi olarak kullanılamayacağı, sadece akreditifin kabul edileceği bildirildi.Başta Mısır Ticaret Odalar...
Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması İçin Başvuru Süreci

Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması İçin Başvuru Süreci

Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki ürünler için her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde gümrük vergilerinin askıya alınması uygulaması yapılıyor. Ayrıca, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife ko...
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatı

Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatı

Ticaret Bakanlığı Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkındaki Genelge’de bazı değişiklikler yaptı.Yeni düzenlemeye göre, ithale konu aracın çıkış/ihracat ülkesi ile ticaret yapı...
AB Fas Çıkışlı Cam Elyafı İthalatına Açtığı ÖEK Soruşturmasını Tamamladı

AB Fas Çıkışlı Cam Elyafı İthalatına Açtığı ÖEK Soruşturmasını Tamamladı

Avrupa Birliği, geçtiğimiz Haziran ayında Çin menşeli cam elyafı ithalatına uygulanan damping önleminin Fas üzerinden etkisiz kılındığı iddiasına yönelik bir önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması (ÖEK) başlatmıştı. 25 Şubat 2022 itibariyle ÖEK soruşturması tamamla...
Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasında Danıştay İptali Sonrası Gelişmeler

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasında Danıştay İptali Sonrası Gelişmeler

Bilindiği üzere birçok ürün grubunun ithalinde kıymet bazlı gözetim uygulaması yapılarak, belirlenen eşik kıymetin altındaki ithalat için Gözetim Belgesi aranıyor.Söz konusu uygulama kapsamında tesis edilecek gümrük işlemlerini belirleyen 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözet...
Bazı Ürünlerdeki İlave Gümrük Vergileri Kaldırıldı

Bazı Ürünlerdeki İlave Gümrük Vergileri Kaldırıldı

Bilindiği gibi bazı ürünlerin ithalatında farklı tarihlerde alınan Kararlarla İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanıyor. 24 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla 2020 yılında İGV konulan bazı ürünlerde bu vergilerin kaldırılmasına karar verildi.Buna göre resim ...