Ticaret Gündemi

Suni Deri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Suni Deri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için “koagüle suni deri” ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturma, yerli üreticiler Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kös...
Türkiye’nin Yaş-Sebze Meyve İhracatı Yüzde 45 Arttı

Türkiye’nin Yaş-Sebze Meyve İhracatı Yüzde 45 Arttı

Avrupa pazarında Türkiye’nin en önemli rakibi konumunda olan İspanya’nın yaşadığı salgın dolayısıyla piyasadan çekilmek zorunda kalması Türkiye’yi bu pazarda en önemli tedarikçi konumuna getirdi.Mart ayında Avrupa pazarına yapılan yaş sebze-meyve ihracatı yaklaşık yüzd...
Tıbbi Malzeme ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Önemli Değişimler Yaşanıyor

Tıbbi Malzeme ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Önemli Değişimler Yaşanıyor

Dünya genelinde ciddiyetini artıran Covid-19 salgınına bağlı olarak ülkelerin kritik ürünlerin dış ticaretine getirdiği düzenlemelerin sayısı ve kapsamı hızla artıyor.Salgının ne kadar daha devam edeceğinin bilinmemesine bağlı belirsizlik arttıkça özellikle kritik önemdeki...
Çeltik İthalatına 100 bin Ton Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

Çeltik İthalatına 100 bin Ton Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile yalnızca çeltik ithalatına 100 bin ton tutarında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.İlan edilen kontenjan 1006.10 pozisyonunda sınıflandırılan kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) olarak adlan...
Bazı Tarımsal Ürünlerin Vergileri Düşürülerek İthalatı Kolaylaştırıldı

Bazı Tarımsal Ürünlerin Vergileri Düşürülerek İthalatı Kolaylaştırıldı

3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla bazı tarımsal maddelerinin ithalatında uygulanan gümrük vergileri düşürüldü ve nihai kullanım kapsamındaki kullanım şartlarında genişletilmeye gidildi.Buna göre 1512.11.91.00.00 GTİP’li Ayçiçeği tohumu yağı için uyg...
Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatına Uygunluk Yazısı Şartı Getirildi

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatına Uygunluk Yazısı Şartı Getirildi

2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle tıbbi tanı kitlerinin ithalatına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı şartı getirildi.Buna göre 3822.00 pozisyonunda sınıflandırılan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reakti...