Ticaret Gündemi

Lateks İplik İthalatında Damping Soruşturması

Lateks İplik İthalatında Damping Soruşturması

2012 yılından beri Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler için Natural Rubber Thread Co. Ltd için CIF bedelin %4,37’si, diğer firmalar için ise CIF bedelin %8,75’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüktedir. Söz konusu önlem, 27/11/2017 tarihinde sona erece...
Çin Teknoloji Ürünleri İthalatı

Çin Teknoloji Ürünleri İthalatı

Çin Maliye Bakanlığı, milli üretimin geliştirilmesi stratejisi çerçevesinde teknoloji ürünleri için vergisiz ithalat imkanı getirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu yıldan başlamak üzere başlıca teknolojik ürünlere uygulanan KDV ve gümrük vergilerinin bir plan çe...
AB'nin Yeni Damping Düzenlemelerine Çin'den Tepki

AB'nin Yeni Damping Düzenlemelerine Çin'den Tepki

Bilindiği gibi Avrupa Parlamentosu AB damping uygulamalarında değişiklik yapan düzenlemeyi kabul ederek Konsey onayına sunmuştu.Sosyal ve çevresel etkilerin de damping hesaplamalarına dahil edilmesi başta olmak üzere, yeni düzenlemelerin tümüne Çin sert tepki gösterdi.DTÖ'ye girişi...
AB Yeni Damping Düzenlemesi

AB Yeni Damping Düzenlemesi

AB Ticaret Politikası Önlemlerinde uygulanan kuralları yeniden düzenleyen mevzuat AB Parlamentosu tarafından kabul edildi.Yeni düzenlemelerin en dikkat çekici hükümleri arasında damping marjı hesaplamalarında sosyal ve çevre ile ilgili unsurların da hesaba katılması, ispat yükümlü...
Türkiye Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ile yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının kendileri aleyhine işlediği yönündeki tartışmalar Ürdün'de uzunca bir süreden beri devam ediyor.Bazı sanayici ve işadamları söz konusu Anlaşmanın hemen iptal edilmesi gerektiğini savunurken bir başka grup ise ülkeleri ...
Çin Otomobil İthalat Düzenlemeleri

Çin Otomobil İthalat Düzenlemeleri

Çin otomobil ithalatında halen uygulamakta olduğu %25'lik gümrük vergilerini aşamalı olarak düşürecek.Çin Dış İşleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada 2018 yılı Haziran ayında bir pilot uygulama başlatılacağı belirtildi. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji ve özel kullan...