Ticaret Gündemi

Çin'den ABD İhracatına Kısıtlama Sinyali

Çin'den ABD İhracatına Kısıtlama Sinyali

ABD'nin özellikle son dönemde yürürlüğe koyduğu tarife artışları Çin'in yeni bir takım enstrümanlarla misilleme yapma isteğini artırıyor.Çin eski Maliye Bakanı tarafından bir forumda yapılan açıklamalar tarife artışlarının Çin tarafında ne kadar büyük bir rahatsızlığ...
AB Türk Menşeli Belirli Borular İçin Damping Soruşturması Açtı

AB Türk Menşeli Belirli Borular İçin Damping Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği (AB) 28 Eylül 2018 tarihinde yayımladığı kararla Türkiye, Makedonya ve Rusya menşeli belirli borular için damping soruşturması açtı.Birlik üretiminin yüzde 40'ından daha fazlasını temsil eden yerli üreticilerin 14 Ağustos 2018 tarihli şikayeti üzerine başlatıla...
İran Cam İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

İran Cam İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

İran menşeli cam ithalatı için yürürlükte olan korunma önleminin devamı için yerli üreticilerin başvurusu üzerine yeni bir korunma önlemleri soruşturması açılmıştır.28 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre Soruşturma, 70.04 GTP'li çekme ve üfleme cam ...
Dünya Ticaret Örgütü Reform Çalışmaları

Dünya Ticaret Örgütü Reform Çalışmaları

Son dönemde dünya ölçeğinde artan korumacılık eğilimleri, ülkeleri dış ticaret konusunda uluslararası hukuku güçlendirecek adımlar atmaya zorluyor.Tarife savaşları şeklinde başlayan korumacılık, iktisat literatüründe de kabul edildiği şekliyle ilgili tüm tarafların zararı...
Mısır'a Yönelik Açılan Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatıldı

Mısır'a Yönelik Açılan Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatıldı

14 Mayıs 2017 tarihinde Mısır'dan ithal edilen cam elyafı takviye malzemeleri için açılan damping soruşturması önlemsiz kapatıldı. Cam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin başvurusu üzerine açılan Soruşturma kapsamında uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler (GTİP:7019.11.00.00.00)...
AB İran Ticaretinde Yaptırımlara Karşı Yeni Yöntem Arayışı

AB İran Ticaretinde Yaptırımlara Karşı Yeni Yöntem Arayışı

ABD haricindeki İran Nükleer Anlaşmasının diğer imzacı taraf ülkeleri petrol ürünleri ithalatını da içerecek şekilde İran'la ticareti mümkün kılacak alternatif ödeme mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.Açıklama New York'ta gerçekleşen BM Toplantıları sonras...