Ticaret Gündemi

Ukrayna'ya tanınan ilave tavizler

Ukrayna'ya tanınan ilave tavizler

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Ukrayna'nın AB'ye tarifesiz olarak daha fazla sanayi ve tarımsal ürün ihraç etmesine olanak tanıyan düzenlemeyi onayladı.Bu kapsamda Ukrayna Eylül ayı sonu itibariyle, hububat, bal, işlenmiş domates ürünleri, gübre, boya, ayakkabı, bakır, alü...
Avrupa Birliği Damping Uygulamaları

Avrupa Birliği Damping Uygulamaları

Avrupa Parlamentosu, haksız rekabetin önlenmesi, ithalatta alınan vergilerin belirlenmesi, damping hesaplamalarına ilişkin yöntemlerin gözden geçirilmesi için üye ülkelerle müzakere etmek üzere Komisyonu yetkilendirdi.Özellikle Çin'in her platformda gündeme getirdiği damping soruşt...
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00, 4010.39.00.00.00, 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00, 7306.61.10.00.00, 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12, 6902.10.00.10.13, 6815.91, 5513, 5514, 5515, 5516 Tarife Pozisyonlarında sınıflandırılan ve halihazırda ithalatlarında dampinge karşı kesin önlem ...
ABD'den pamuk ithalatı

ABD'den pamuk ithalatı

2016/17 sezonunun ilk 11 aylık dönemi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin pamuk ihracatı %70 oranında artarak 14.5 milyon balyaya ulaştı.Rekor olarak kabul edilen bu miktar ABD pamuk ihracatında şimdiye kadarki en yüksek ikinci ihracat seviyesi olarak kayıtlara geçti.Yerli üretim...
ABD, İspanyol zeytinine Damping Soruşturması açtı

ABD, İspanyol zeytinine Damping Soruşturması açtı

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı 13/07/2017 tarihinde İspanya menşeli olgun zeytin ithalatına karşı bir damping ve telafi edici vergi soruşturması başlattı.Soruşturmalar, üyeleri arasında Bell-Carter Foods, Inc. ve Musco Family Olive Co. gibi büyük üreticilerin bulund...
Türkiye Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi konusunda iki taraf da istekli olduğunu bildirdi.Gürcistan Ekonomi Bakanının Türkiye ziyareti sırasında STA kapsamının genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olacağı belirtildi. Özelli...