Ticaret Gündemi

ABD Alüminyum Soruşturması

ABD Alüminyum Soruşturması

Amerika Birleşik Devletleri'nin alüminyum ithalatı için sürdürdüğü ulusal güvenlik soruşturması sonuç aşamasına geldi.Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosunun 22 Haziran'da düzenlediği kamu dinleme toplantısında özellikle Çin'in aşırı kapasitesi ile bunun ABD üret...
İran menşeli ayna ithalatı

İran menşeli ayna ithalatı

Trakya Cam Sanayi A.Ş ve Düzce Cam Sanayi A.Ş.’nin başvurusu üzerine İran menşeli çerçevesiz ayna ithalatına karşı uygulamada bulunan korunma önlemini üçüncü defa gözden geçirmek için açılan Korunma Önlemleri Soruşturması tamamlanmıştır.01/07/2017 tarihli Resmi Gazete'd...
Rusya'nın AB'ye karşı uyguladığı müeyyideler

Rusya'nın AB'ye karşı uyguladığı müeyyideler

Rusya, Kırım meselesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği'ne karşı uygulamakta olduğu misilleme müeyyidelerini 2018 yılı sonuna kadar devam ettirme kararı aldı.Devlet Başkanı Putin tarafından 30/06/2017 tarihinde imzalanan Karar çerçevesinde Avrupa Birliği gıda ürünlerine karşı uy...
Çin'den kömür ithalatı

Çin'den kömür ithalatı

Çin 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere küçük limanlardan kömür sevkiyatını yasakladı.Bu kararın yakıt arzını kısıtlamak ve tırmanış eğilimindeki fiyatları kontrol edebilmek için alındığı değerlendirilirken, bu çerçevede 150 limandan kömür sevkiyatı engellen...
Çin'in piyasa ekonomisi statüsü

Çin'in piyasa ekonomisi statüsü

Çin, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü anti-damping Soruşturmalarında piyasa ekonomisi olmadığı kabulüyle üçüncü ülkeleri (surrogate country) temel almasının yanlış olduğunu gittikçe artan bir şekilde her platformda gündeme getiriyor. Örneğin, AB 1998 yılında Çin renkli tel...
Türkiye, ABD çelik soruşturmasını panele götürdü

Türkiye, ABD çelik soruşturmasını panele götürdü

Çelik boru ithalatında ABD'nin Türk menşeli ürünlere koyduğu telafi edici vergi ve anti-damping vergisine karşı Türkiye'nin başvurusunu değerlendiren Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Organı konuya ilişkin Panel kurulmasına karar verdi.Bu karar söz konusu organın T...