Ticaret Gündemi

Çin'den kömür ithalatı

Çin'den kömür ithalatı

Çin 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere küçük limanlardan kömür sevkiyatını yasakladı.Bu kararın yakıt arzını kısıtlamak ve tırmanış eğilimindeki fiyatları kontrol edebilmek için alındığı değerlendirilirken, bu çerçevede 150 limandan kömür sevkiyatı engellen...
Çin'in piyasa ekonomisi statüsü

Çin'in piyasa ekonomisi statüsü

Çin, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü anti-damping Soruşturmalarında piyasa ekonomisi olmadığı kabulüyle üçüncü ülkeleri (surrogate country) temel almasının yanlış olduğunu gittikçe artan bir şekilde her platformda gündeme getiriyor. Örneğin, AB 1998 yılında Çin renkli tel...
Türkiye, ABD çelik soruşturmasını panele götürdü

Türkiye, ABD çelik soruşturmasını panele götürdü

Çelik boru ithalatında ABD'nin Türk menşeli ürünlere koyduğu telafi edici vergi ve anti-damping vergisine karşı Türkiye'nin başvurusunu değerlendiren Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Organı konuya ilişkin Panel kurulmasına karar verdi.Bu karar söz konusu organın T...
AB tarafından ferrokrom ithalatına açılan soruşturma

AB tarafından ferrokrom ithalatına açılan soruşturma

Avrupa Birliği, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya menşeli düşük karbonlu ferrokrom ithalatı için anti-damping soruşturması başlattı.Soruşturma Avrupa Birliği'ndeki tek üretici olan Alman Elektrowerk Weisweiler firmasının 10 Mayıs tarihli başvurusu üzerine açıldı. Şikaye...
Nar ihracatında Amerika pazarına giriş imkanı

Nar ihracatında Amerika pazarına giriş imkanı

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol Birimi (APHIS) Türkiye menşeli narların Alaska da dahil olmak üzere ABD'ye ithaline imkan tanıyacak düzenleme için hukuki süreci başlattı.Bu çerçevede gerekli kalıntı testlerini tamamlayan APHIS, Türk...
Mısır tarafından inşaat demirine karşı alınan önlem

Mısır tarafından inşaat demirine karşı alınan önlem

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürüttüğü anti-damping soruşturması kapsamında Türkiye, Çin ve Ukrayna menşeli nervürlü inşaat demirlerinde geçici önlem uygulama kararı aldı.Dört ay süreyle uygulanacak geçici vergi oranları Çin için %17, Türkiye için %10-19, Ukrayna ...