AB Tıbbi Malzeme İhracatındaki Kısıtlamalarını Yumuşatıyor

AB Tıbbi Malzeme İhracatındaki Kısıtlamalarını Yumuşatıyor

Avrupa Birliği Komisyonu kişisel koruyucu ekipmanlara getirilen ihracat kısıtlamaları ile ilgili olarak 24 Nisan 2020 tarihinde yeni düzenlemeler içeren bir Yönetmelik yayımladı.

Daha önce ihracı ön izne bağlanan birçok ürün için bu izin zorunluluğu kaldırılırken, ön izinden muafiyet tanınan coğrafi bölgeler Batı Balkanları içerecek şekilde genişletildi. Ayrıca, üye ülkelerin insani yardım kapsamındaki ihracat işlemlerinde bürokratik işlemleri azaltarak süreci hızlandırmaları kararı alındı.

Getirilen yeni düzenleme ile üye ülkelerle Komisyon arasında ürünlerin en ihtiyaç duyulan bölgelere sevki konusunda koordinasyon ve şeffaflığı artıracak bir mekanizma da kuruldu. İhracat kısıtlamaları ilk olarak 15 Mart 2020 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlüğe konulmuştu.


Bu makalenin uzunluğu 97 kelimedir.