PROGRAMIN İÇERİĞİ

Dış Ticaret Profesyoneli Yetiştirme Programının piyasa ihtiyaçlarına ve pazar şartlarının gerektirdiği teknik donanıma sahip dış ticaret profesyoneli yetiştirmek üzere hedeflediği doğal kitle Üniversitelerimiz bünyesindeki İktisadi-İdari Bilimler Fakülteleri veya dış ticaret meslek yüksekokullarında okuyan veya bu bölümlerden yeni mezun olan kişilerdir.

Güncel gümrük ve dış ticaret uygulamaları hakkında piyasanın ihtiyaç duyduğu çerçevede yetiştirilmeleri

En etkili ve geniş kullanıma sahip ağları kullanarak piyasa araştırması yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilerek Ticari İstihbarat konusunda teknik beceri sahibi yapılması

Farkındalığı yeterince artmadığından firmaların yeterince faydalanamadığı devlet yardımları ve basitleştirilmiş usuller konularında ihtisas sahibi kılınması hedeflenmektedir.

MODÜL 1

Dış Ticaret İşlemleri - Süreç ve Prosedürler Eğitimi (FTPP)

Temel Kavramsal Çerçeve ve Mevzuat Bilgisi (Gümrük Ve Dış Ticaret)

Dış Ticaret Sözleşmeleri ve Teslim Şekilleri

Dış Ticaretin Finansmanı

Gümrük Rejimleri, İthalat ve İhracatta Gümrük İş Akışı
Örnek Uygulamalarla Kıymet-Tarife-Menşe Bilgisi

Dış Ticarette Karşılaşılan Önemli Belgeler

Ticaret Politikası Savunma Araçları

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Türk Dış Ticaretinin Güncel Durumu ve Sorunları

MODÜL 2

Ticari İstihbarat (Trade Intelligence) ve Dış Pazar Araştırması (TIMR)

Pazara Girişte Stratejik Planlama

Ticari Bilgi Sistemi Oluşturma

Pazara Giriş ve Ticari İstihbarat Veri Kaynakları

Ticari Diplomasi ve Resmi Ticaret Temsilcileri ile İlişkiler
Potansiyel Pazarların Belirlenmesi

Alternatif Kanalların Dış Ticaret Pazarlama Stratejileri Üzerindeki Önemi (Diaspora)

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Dış Ticarete Açılması

MODÜL 3

Devlet Yardımları ile Basitleştirilmiş Usuller ve Firma İhtiyaç Analizi (SAFA)

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri ve Gümrük Uygulamalarında Basitleştirilmiş Usuller

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

KOSGEB Destekleri

Kalkınma Ajansları Destekleri
AB Programları ve Hibeleri

Sınır Ticareti Uygulamaları

Kota ve Tarife Kontenjanları

Serbest Bölgeler

Firmanıza Özel Eğitim

Dış Ticaret Profesyoneli Yetiştirme Programı Kapsamında sunulan eğitimlerin tamamı ihtiyaçlarınıza göre tasarlanıp, sizin belirleyeceğiniz yer ve zaman esnekliğinde sunulabilmektedir...

Devam Et