AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Uygulamalarına İç Denetim Başlattı

AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Uygulamalarına İç Denetim Başlattı

Bilindiği gibi ticaret politikası savunma araçları (TPSA) ülke veya ülke gruplarının kendi yerli üretimlerini diğer ülkelerin haksız rekabetinden korumak amacıyla uluslararası geçerliliği olan araçlardır.

Damping, sübvansiyon, korunma önlemleri TPSA’nın en çok kullanılan biçimleri olup Avrupa Birliği (AB) tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Söz konusu soruşturmalar ilgili birimlerle koordineli şekilde AB Komisyonu (DG Trade-Ticaret Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülerek sonuca bağlanmaktadır.

Sistemin etkinliğinin geliştirilmesi, aksayan yönlerinin tespit edilebilmesi için AB Sayıştayı olarak adlandırılabilecek The European Court of Auditors tarafından belirli aralıklarla denetimler gerçekleştirilmektedir.

28 Mayıs 2019 tarihli Basın Açıklaması ile halihazırda bir denetimin gerçekleştirildiği ifade edilerek, TPSA uygulamalarıyla ilgili bilgi, öneri ve şikayetlerini iletmek isteyen tüm taraflar için bir irtibat bilgisi sağlanmaktadır.

Katılım göstermek isteyenler iletmek istedikleri tüm bilgileri sağlanan bu e-mail adresine gönderebilecektir.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.