ABD Türk ve İtalyan Makarnaları İçin Uyguladığı Damping Önleminin Devamına Karar Verdi

ABD Türk ve İtalyan Makarnaları İçin Uyguladığı Damping Önleminin Devamına Karar Verdi

ABD Ticaret Bakanlığı 17 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bildirimle Türkiye ve İtalya menşeli makarna ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verdi.

Yapılan değerlendirmede hem dampingin hem de yerli üretim dalı üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtilerek önlemin kaldırılması halinde yerli üreticilerin bundan zarar göreceği tespitine yer verildi.

Yürürlükteki önlemin devamı konusunda 1 Ağustos 2018 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığınca dördüncü gözden geçirme soruşturması açılmış, Soruşturmanın ilerleyen aşamasında da ITC tarafından illiyet bağı ve damping marjı belirlemeleri yapılarak tespitler 10 Nisan tarihinde Ticaret Bakanlığına iletilmişti.

Bu aşamalar sonunda 1901.90.90.95 ve 1902.19.20 HTSUS kodlu makarnaların Türkiye ve İtalya'dan ABD'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi.


Kaynak: US Federal Register

Bu makalenin uzunluğu 110 kelimedir.