DTÖ, Kanada -ABD Uyuşmazlığında ABD Uygulamasını Onayladı

DTÖ, Kanada -ABD Uyuşmazlığında ABD Uygulamasını Onayladı

ABD-Kanada arasındaki kereste uyuşmazlığı için kurulan Panel 9 Nisan 2019 tarihinde aldığı kararla ABD'nin yürüttüğü damping soruşturmasında kullandığı "zeroing" (sıfırlama) yönteminde DTÖ kurallarına bir aykırılık olmadığı sonucuna vardı.

Zeroing konusu uzun zamandır özellikle ABD ile uluslararası ticaret hukuku uygulayıcıları arasında güç mücadelesine dönüşen teknik bir ihtilaf alanı oluşturuyor.

DTÖ'nün uzunca süredir zeroing karşıtı yaklaşımı, uyuşmazlıkların hesaplanan damping marjlarının yüksek olduğu gerekçesiyle ABD aleyhine sonuçlanmasını beraberinde getiriyordu. Bu durum da ABD'nin DTÖ aleyhine açıklamalarını ve uluslararası ticaret alanında reform yapılması gerektiği savını tetikliyordu.

Alınan son karar ABD tarafından memnuniyetle karşılanırken, yürütülen damping soruşturmalarında zeroinge imkan tanıdığından hesaplanan marjların daha yüksek çıkmasını beraberinde getirecek.

Bu makalenin uzunluğu 99 kelimedir.