Dünya Genelinde Güney Kore Ürünlerine Karşı Alınan Önlemler Büyük Artış Gösteriyor

Dünya Genelinde Güney Kore Ürünlerine Karşı Alınan Önlemler Büyük Artış Gösteriyor

Güney Kore Dış Ticaret Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre küresel ölçekte son bir yılda Güney Kore ürünlerine karşı alınan ticaret politikası önlemleri üçte bir oranında arttı.

2018-2019 Eylül ayları arasında Güney Kore menşeli ürünlere 33 yeni soruşturma açılırken bu soruşturmaların 17’si korunma önlemleri 16’sı ise anti damping soruşturması olarak yürütülüyor.

Yüksek yoğunluklu polietilen, rüzgar enerji kuleleri, polietilen tereftalat en fazla soruşturmaya konu edilen ürün gruplarının başında gelirken demir-çelik ürünlerine karşı Hindistan tarafından açılan soruşturma ise ilgili tüm taraflarca yakından takip ediliyor.

Hâlihazırda Güney Kore menşeli ürünlere karşı ABD 39; Hindistan 28; Çin 18; Türkiye 14;Kanada 13; Brezilya 11 ticaret politikası önlemi uyguluyor. Demir-çelik, kimya sanayi, tekstil ve elektrik-elektronik eşya önleme tabi ürünlerin başlıcalarını oluşturuyor.

Özellikle Serbest Ticaret Anlaşması imzalandıktan sonra Türkiye pazarında daha da belirgin rekabet avantajı kazanan Güney Kore ürünlerinin haksız rekabet doğurduğu ve Türkiye tarafından da önlem alınması gerektiği sıklıkla yerli üreticilerce gündeme getirilmeye çalışılıyor. Ancak Türkiye tarafından son bir yılda anılan ülkeye karşı açılan yeni bir soruşturma bulunmuyor.  


Bu makalenin uzunluğu 158 kelimedir.