Duvar Kağıdı İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Duvar Kağıdı İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Bilindiği gibi duvar kağıdı ithalatında 2015 yılından beri uygulanan korunma önleminin süresi 10 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla üç yıl daha uzatılmıştı.

8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir Karar ile 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 GTİP'lerinde sınıflandırılan duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının 5 ABD Doları/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere yıllık 2.970 tonluk tarife kontenjanı açılmıştır.

İlgililer söz konusu tarife kontenjanının dağıtım yöntem ve usullerini belirten Tebliğin yayımı sonrasında, Ticaret Bakanlığı'na başvurarak ek mali mükellefiyet ödemeksizin ithalat yapma imkanı kazanabilecektir.

Bu makalenin uzunluğu 92 kelimedir.