Suudi Arabistan’ın Türk Ürünlerine Yönelik Gümrük Uygulamaları

Suudi Arabistan’ın Türk Ürünlerine Yönelik Gümrük Uygulamaları

Riyad Ticaret Müşavirliği, son dönemlerde Suudi Arabistan’da uygulamaya giren çeşitli belgelendirme zorunlulukları (SABER kayıt sistemi vb.) nedeniyle fuarlara gelen ürünlerin zamanında gümrükten çekilemediği, bu sebeple fuar alanında ürün sergilenmede sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Söz konusu problemin sadece Türk ürünlerine özel olmadığı, diğer yabancı menşeli ürünleri için de geçerli olduğu açıklandı. Ancak bu genel uygulamaya ek olarak, ülkemizden gönderilen ürünlerin gümrüklerde hiç bir işlem görmeden 15 gün bekletilmesi şeklindeki uygulamaya devam edildiğine dikkat çekildi.

Riyad Büyükelçiliği bir nota ile söz konusu uygulamaların yarattığı sorunları Suudi Arabistan Krallığı Gümrük İdaresinden sorarak çözülmesini istedi. Ancak alınan cevabi notada, ülkedeki fuarlarda sergilemek amacıyla getirilen ürünlerin zorunlu olan hiçbir belgeden muaf olmadığı, ürünler için gereken belgelerin gümrük işlemleri öncesi tamamlanması gerektiği, geçici ithalat için ise yerelde fuarı organize eden şirketin Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu'na zamanında başvuruda bulunarak muafiyet belgesini alması gerektiği ifade edildi. Alınan cevabi notadan anlaşıldığı kadarıyla Türk ürünlerine yönelik keyfi bekletmelerin bir süre daha devam ettirileceği değerlendiriliyor.

Bu makalenin uzunluğu 153 kelimedir.