Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği gibi birçok tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı gözetime tabi bulunmakta ve ithali ancak kayda alınması halinde mümkün olabilmektedir.

31 Aralık 2018 tarihli 2019/1 sayılı Gözetim Tebliğine göre tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin birçoğu fasıl halinde bu uygulamaya tabi tutulmaktadır.

20 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 25 kilogram ve altı ağırlığa sahip eşya ithalatı kayda alma uygulaması kapsamından çıkarılmıştır. Bu sınır daha önce 50 kilogram ve altı olarak uygulanmaktaydı.

Aynı Tebliğde getirilen yeni bir düzenleme ile de ithal edilecek eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, örme kumaş cinsi eşya olması halinde “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı”nın da tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi şartı getirilmiştir.


Bu makalenin uzunluğu 147 kelimedir.