Türkiye AB'nin Demir-Çelik Uygulamalarını DTÖ'ye Taşıdı

Türkiye AB'nin Demir-Çelik Uygulamalarını DTÖ'ye Taşıdı

Bilindiği gibi AB tarafından 28 kategorideki çelik ürünleri ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması neticesinde 23 kategoride global tarife kotası şeklindeki geçici önlem 19 Temmuz 2018 tarihinde, 25 kategoride ülke bazlı, 1 kategoride global tarife kotası şeklindeki nihai önlemse 2 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Söz konusu önlemler Türkiye için 17 kategoride uygulanıyor. AB tarafından yürütülen ve 1 Ekim 2019 itibarıyla tamamlanan gözden geçirme soruşturması ile getirilen ilave kısıtlamalar Türkiye'nin ihracatını daha da olumsuz etkilemeye yönelik uygulamalar içeriyor.

Türkiye bu konu ile ilgili AB nezdindeki görüşmelerinden bir sonuç elde edemeyince durumu Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) taşıma kararı aldı. 16 Mart 2020 tarihli bildirimle AB DTÖ kanalıyla konsültasyona çağrıldı. Bu şekilde AB'nin çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemi için Dünya Ticaret Örgütündeki dava süreci başlatılmış oldu.

60 günlük konsültasyon sürecinde bir sonuç elde edilememesi durumunda anlaşmazlıkların halli kapsamında panel aşamasına geçilecek.

Kaynak: DTÖ


Bu makalenin uzunluğu 137 kelimedir.