Uluslararası Yük Taşımacılığında Yeni Düzenlemeler

Uluslararası Yük Taşımacılığında Yeni Düzenlemeler

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 3 Haziran 2020 tarihli Genelgesi ile daha önce İran ve Irak'a yönelik uygulanan istisnanın kaldırılması ve uluslararası yük taşımacılığı kapsamında diğer ülkelere açılan sınır kapılarımızda uygulanan hükümlerin İran ve Irak’a açılan sınır kapılarında da aynen uygulamaya geçirilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere belirlenen şartların sağlanması halinde İran ve Irak’a açılan sınır kapılarından geçiş izni verilecek.

Ülkemizden transit geçiş yapacak şoförlerin sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve Covid-19 hastalığına ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişiler geçiş yapamayacak. Bu araçlar giriş yaptıklarında dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacak. Araçların zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacak. 


Bu makalenin uzunluğu 165 kelimedir.