Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İmkan Tanıyan Düzenleme Yapıldı

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İmkan Tanıyan Düzenleme Yapıldı

23 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile sevk edilen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın gümrük işlemlerine Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine imkan tanındı.

Yapılan düzenlemeye göre söz konusu basitleştirilmiş usulden faydalanabilecek eşya listesi Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca ilan edilecek. Ancak eşyanın serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında olması ve denizyolu konteyner taşımacılığı ile sevk edilmesi ön şartı bulunacak.

Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin ticaret sicili kayıtları uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapması gerekiyor. Düzenlenen izinler üç yıl süre ile geçerli olacak ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahipleri ayrıca başvuru yapmaksızın yeni düzenlemeden faydalanabilecek.

Bu makalenin uzunluğu 117 kelimedir.